Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Værdigrundlag

MÅLSÆTNING

Vadum Skole – et godt sted at være

Vi ønsker, at eleverne skal føle sig trygge i skolen, såvel i undervisningen som i frikvartererne. Vi ønsker, at de skal føle sig respekterede, og at de selv har indflydelse på deres dagligdag, samtidig med at vi stiller krav om, at de udviser tolerance og respekt over for både kammerater, personale, bygninger og materiel. Vi ønsker endvidere at give eleverne gode fælles oplevelser ved at fastholde skolens traditioner som morgensang, skolefest med skolekomedie, idrætsdag etc.

Vadum Skole – et godt sted at lære

Vi ønsker en undervisning med et højt fagligt niveau og med en bredde, der i størst muligt omfang tilgodeser og respekterer den enkelte elevs forudsætninger. Vi ønsker desuden, gennem et varieret undervisningstilbud, at udvikle elevernes selvstændighed, kreativitet og selvværd.

Vadum Skole – skolen med et forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde

Vi ønsker et nært og positivt samarbejde med hjemmene om børnene. Vi ønsker, at forældrene er velorienterede om skolen, har tillid til skolen og er aktive i samarbejdet om børnenes undervisning og opdragelse, og at dette samarbejde bygger på gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet.

Vadum Skole – en synlig del af lokalsamfundet

Vi ønsker en åben skole hvor undervisnings- og fritidstilbud som DUS, Aalborg Kulturskole (Den Musiske Skole), Ungdomsskolen og Ungdomsklubben danner en naturlig ramme om et bredt udsnit af lokalsamfundets aktiviteter, og at skolen har en nær og gensidig kontakt med beboere, institutioner, foreninger og erhvervsliv.

Vadum Skole – et godt sted at arbejde

Vi ønsker en skole, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper, ledelsen og skolebestyrelsen prioriteres højt, og med en personalepolitik, der bygger på et højt informationsniveau, medindflydelse og medansvar. Endvidere lægges der stor vægt på at videre- og efteruddanne personalet for at skabe de bedst mulige rammer for den enkeltes faglige udvikling, og dermed også for skolens mulighed for pædagogisk udvikling