Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Oktober 2023

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 10. oktober 2023, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Ane, Tina, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine

Afbud: Lisbeth, Ane, Michael, Pernille, Elise

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.30

0: Orientering + drøftelse

Skolebestyrelsens arbejde

Birthe Hjortdal

Birthe gennemgår punkter som skolebestyrelsen skal tage sig af og hvordan de kan arbejde.

17.30-17.35

1: Orientering

Orientering ved formanden

 

Malene

Intet at berette

17.35-17.45

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Opfølgning på budget
  • Budgettet holder
 • Ansættelser
  • Flexjobber ansat i 9 timer
 • L-I-V
  • Vadum skole deltager i L.I.V. Ledelsen vil repræsentere skolen.
 • Emneuge, uge 41
  • Der arbejdes med praksisfaglighed
  • Det overordnet emne er teknologi
 • Strukturtavler
  • Evaluering - Vi har været rundt i alle klasser 

og talt med eleverne. Tæt på 100 % af eleverne bruger tavlerne og er meget glade for dem. De gav samtidig en masse god feedback. 

 • Møbler
  • Holmris kommer ud på skolen og kigger møbler i fællesrum og mødelokale. Formålet er at kigge på læringsmiljøer uden for klasserummet.

17.45-17.55

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

 

 

Der arbejdes på en plan for, at gøre eleverne til en aktiv del af bestyrelsesmøderne. 

17.55-18.20

4: Drøftelse

Evaluering af forældremøderne.

 • Hvilket indhold ønsker bestyrelsen at skolen fokuserer på?
 • Differentiering ift. alderstrin?
 • Opstartsmøde for nyvalgte forældreråd - i samarbejde med bestyrelsen?

Søren

 • Godt med besøg af Tijana (fravær)
 • Vigtigt at forældrene får mulighed for at tale sammen og lave aftaler mm. 
 • Det fungerer godt, at lærerne skriver ud omkring dagsordenen i klasserne og har forældrerådet med på råd. 

 

 • Førstkommende bestyrelsesmøde efter forældremødet i september, hvor de nye forældreråd er valgt. Vi afsætter en time af bestyrelsesmødet til mødet med forældrerådene.

18.20-18.40

5: Drøftelse

Indsamling af trivselstiltag 

1. Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne?

2. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?

Ved tilfælde hvor der er udviklet lokale modeller for arbejdet med trivsel, kan disse vedhæftes besvarelserne og vil da indgå i en samlet idébank til anvendelse på tværs af skolerne.

Opsamling på besvarelserne præsenteres på næstkommende møde i Skolebestyrelsernes Fællesråd i december.

Besvarelser sendes til cet-skole@aalborg.dk senest den 30. oktober.

Søren

 1. Ledelsen indsamler tiltag fra de forskellige afdelinger, og sender med svaret.

Trivselsmålingen anvendes strategisk i skoleregi. Data fra målingen analyseres både på ledelses-, bestyrelses- og afdelings-/klasseniveau. Herefter laves handleplan for tiltag på skole-, afdelings- og klasseniveau.

 1. Trivselsmålingen drøftes i bestyrelsesregi. Handleplan for kommende skoleår ift. arbejdet med trivselsmålingerne og den generelle trivsel på skolen drøftes.

 

18.40-18.50

6: Orientering

Opdatering på budgetforlig

 

Søren

Som det ser ud nu, kommer besparelserne ikke til at ramme skolen helt så hårdt, som først meldt ud.

18.50-18.55

7: Orientering

Eventuelt

 

 

-Fejring af personalets dag med hjælp fra en større gruppe elever. 

- Bestyrelsen har sendt høringssvar ifm. budgetprocessen.

18.55-19.00

8: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

 

Husk at offentliggøre referat på Aula og send notifikation til forældre.

 

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

 

 
 • Fast punkt: Dagens princip
 • Revidering af skolens antimobbestrategi (Skolestyrken?)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (opfordring eller princip?)
 • Data