Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde april 2022

 

·         Et godt sted at være (tryghed, respekt, indflydelse, tolerance)

·         Et godt sted at lære (faglighed, anerkendelse, selvstændighed, kreativitet, selvværd)

·         Forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde (gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet)

·         Et godt sted at arbejde (samarbejde, kommunikation, udvikling, medindflydelse, ansvar)

·         En synlig del af lokalsamfundet (gensidig kontakt, åben- og nærhed)


 

Møde (sæt kryds)

 

Teammøde

 

MED

 

Afdelingsmøde

 

Trio

 

Personalemøde

 

Skolebestyrelses

X

 

Dato og tidspunkt

5. april 18.00-18.50

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På skolen + mulighed for at deltage på meet.

Skolebestyrelsesmøde april

Tirsdag, 5. april · 6:00-7:00pm

Oplysninger om deltagelse i Google Meet

Link til videoopkald: https://meet.google.com/tai-ziac-ucn 

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Kirsten, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Dorte, Lisbeth

Afbud

 

Søren, HJ, JR

Referent

DT/JR/YNP/YLA


 

Tid

  • Beskriv punktet
  • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
  • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 18.00- 18.05

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt

Pernelle

k.l. 18.05- 18.15

2. Ansættelser i forbindelse med moblitetsugen

Der er en enkelt lærer i indskolingen der har søgt nye udfordringer i forbindelse med mobilitetsugen. Status er derfor at vi skal have to lærere.

Ansættelsesudvalget: Jeanette og Malene (Michael er suppleant). 

 

Stilling 1# Indskolingen matematik

Stilling 2# Mellemtrinnet naturfag, kulturfag og drenge idræt

 

Der skal måske ansættes en pædagog men vi afventer de endelige børnetal i dussen.

Såfremt der skal ansættes en ny pædagog, så bliver det den nye bestyrelse der står for denne ansættelse


 

Henrik/ Nichelas

kl. 18.15- 18.30


 

3. Skolebestyrelsesvalg

  • Status på valgmøde og konstituering

Der er afholdt valg og det er blevet et fredsvalg. 

der er 11 kandidater hvoraf 7 er faste medlemmer og 4 er suppleanter. 

 

Vi fastholder samme struktur som med den siddende bestyrelse hvor både faste medlemmer og suppleanter deltager i alle møder samt kan sidde i forskellige udvalg. Vi mangler et par underskrifter.

HJ indkalder til første møde hvor der laves møderække og formand, næstformand samt ansættelsesudvalg vælges

 

Nye kandidater tiltræder fra 1. august. 

Referat:

  •  

Henrik, Pernelle

kl. 18.30- 18.50

4. Nyt fra 

 

4.1 - elevrådet

Været på kursus i UMR for elevråd om børns rettigheder og børns undervisningsmiljø. 

Eleverne har forslag om oprydning på gangene og på sigt mere farverigt. 

 

4.2 - formanden

Opfølgning på arrangement for forældrevalgte maj 2022 fra Børne Unge Forvaltningen - er der nogen der skal meldes til? - de skal sige til og så melder jeg dem til

 

Tilmelding til HJ hvis man vil med. 

 

4.3 - ledelsen

  • Aktiviteter i DUS rådet, forår - status

dig selv…………………..

Forskønnelsesdag i DUSsen. 

 
  • Indvielse af ungeområdet - opdatering

 HJ afventer Rolf som er områdeleder for klubben. Der skal ansættes ny klubleder da Steen stopper og vi vil gerne have ham med

 
  • Etablering af støtteforening -opdatering

Udgifterne er ikke så store max 1.500/året. 

Der skal findes en formand og kasser. Kassereren kunne være et tidligere skolebestyrelsesmedlem med flair for regnskab…

Formand:

Kasserer: 

 
  • Skolefest 21. april

Fortæl kort om dette

Forvirring om Skolefest og hvordan det fungerer. Der skal en ny skrivelse ud med præcisering af mad, hvordan der betales, prisliste mm. 

4.4 - øvrige

Forslag om at der kommer plakater om aktiviteter fra DUS2 på mellemtrinsgangen. 

 

Referat: 


 

Pernelle

HJ

YNP

JR

 

Evt. 

bedre reklame for DUS2

Lange svartider fra nogle lærere på hjælp til besked om arrangement til alle elever. Eleverne bruger ikke Aula. 

Der mangler stadig at komme SKB referater ud. 

Opdatering af hjemmeside. 

 

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde

  •