Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Juni 2023

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole
Den 14. juni 2023, kl. 17.30-18.30

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Ane, Michael, Julie, Tina, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine

Afbud: Michael, Tine

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.30-17.35

1: Orientering

Orientering ved formanden

Malene

 

17.35-17.40

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Ansættelse: Malthe
 • Stilling: Teknisk-serviceleder
 • BFU: Fuldt udsluset fra næste uge
 • TO på læsevejlederuddannelse
 • Forventninger til forældre har fået sin ilddåb
 • Skolestyrken
 • Pædagogstilling i opslag - 34 timer
 • Eksamen: Vi er godt i gang og har fået gode erfaringer med de praktisk-faglige fag.

17.40-17.45

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

Elevråd

Intet nyt

17.45-18.05

4: Drøftelse

Budget 24-27

Søren

Børn- og ungeudvalgets forslag drøftet.

Bestyrelsen skal tage stilling til besparelserne i efteråret 2023.

18.05-18.15

5: Drøftelse

Møderække for næste skoleår

Malene

Søren

8 møder.

Onsdage 17-19

SL sender datoforslag: 6/9, 4/10, 

18.15-18.25

6. Drøftelse

Køleskabe

Søren

Nichelas

Køleskabe fra 0.-3. klasse.

Skabene skal have en bestemt energimærkning - vi undersøger. Forældrerådene indkøber og er ansvarlige for rengøringen.

Det er ikke muligt at tage et køleskab med fra 3. til 4. klasse. Forældrerådene skal enten afskaffe køleskabet eller sælge det videre til kommende klasser.

18.25-18.30

12: Orientering

Eventuelt

Alle

 • Vandautomat indkøbes til indskoling/DUS.
 • Biersted Kro kan muligvis levere mad til skolen til kommende skoleår. SL og Julie undersøger.
 • Tina søger NordeaFonden om penge til bålsted og “udekøkken”. Hvor kunne skolen tænke sig at dette blev placeret? I nærheden af DUS? I nærheden af madkundskab? Hvilke udeområder disponerer skolen over?

18.30-18.35

13: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

Alle

 • Mængden af informationer på Aula
 • Revidering af skolens antimobbestrategi
 • Principper
 • Data
 • Pædagogisk indsats skoleåret 23-24 (herunder “Vi kan i fællesskab”)
 • Budget 24-27
 • Invitere Rasmus Greve til at holde oplæg om rammen for bestyrelsesarbejde