Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Januar 2023

 

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 25. januar 2023, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Kristine, Ane, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine, Tina

Afbud: Pernille, Elise, Martin

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering

Orientering ved formanden

Malene

Ønske at der kommer en fra bestyrelsen til “den gode klasse” i 0.årgang. Ledelsen tager den med videre til evt. en trivselsperson.

17.05-17.10

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Procedure for opfølgning på elevfravær (jf. handlevejledning) - gennemgang af procedure 
 • Struktur i elevernes hverdag

Proces ift. hvordan vi fremadrettet vil styrke strukturen/den røde tråd på Vadum Skole 

 • Skoleårets planlægning igangsat
  • Elevernes mødetid

Vi undersøger forskellige muligheder/tiltag ift. det kommende skoleår

 • DUS-råd

Vi har ikke afholdt møde siden sidst

17.10-17.20

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

 

Vi arbejder bl.a. med boden. Kan vi finde elever, som hjælper til med at betjene, så vi undgår lang kø. Vi har også talt om forskellige temaer i boden f.eks. italiensk ol.

Der er forslag om idékasse til madsalget i boden. 

Vi har også talt oprydning på skolen. 

Vi har vundet en del penge, som vi gerne vil bruge på bl.a. en skolefest.

Ønske om nyt asfalt bag det gamle musiklokale.

Vi ønsker også et område til hygge/gruppearbejde evt. på biblioteket.    

17.20-17.40

4: Drøftelse

Bestyrelsens årsberetning

 

De formelle krav til årsberetningen er, at den

 • indeholder en beskrivelse af det forløbne år
 • fungerer som et evalueringsredskab for skolens ledelse
 • fungerer som et informationsredskab for skolens forældre og andre uden for skolebestyrelsen
 • behandles på et møde, hvor forældrene kan kommentere og debattere forhold af betydning for skolen med skolebestyrelsen.
 

Derudover kan årsberetningen

 • indeholde en handlingsplan for skolens ledelse for den kommende tid.
 

Lever man op disse krav, er der altså frit spil i forhold til f.eks. omfang og medie. Der er således ikke noget i vejen for, at årsberetningen udformes som f.eks. en video.

 

Hvordan ønsker vi at gøre det?

 

Drøftelse af om det bliver en del af det fælles forældremøde i starten af skoleåret.

Søren taler med andre skoler, og vi taler om det igen på næste møde. 

 

Evt. videopræsentation af bestyrelsens årsberetning og evt. drøftelse med forældre.

 

X skal på næste møde

17.40-18.00

5: Drøftelse

Skolens måltidspolitik

 

Forslag:

Ingen salg af sodavand, energidrikke, slik og chips.

Kage sælges højst 2 gange om måneden.

Kakao og vand med smag højst 2 gange om måneden.

 

Ellers følges den nu udfasede måltidspolitik fra Aalborg kommune.

 

Vi er enige om ovenstående. Vi skal desuden forsøge at finde sunde alternativer.

 

Tid til det gode måltid - 10 minutter er for lidt.

 

Hvad med DUS? Der sælges kakao… (fritidstilbud)

Det er godkendt

18.00-18.05

6: Orientering

Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder

 

Vi fortsætter som nu.

18.05-18.25

7: Drøftelse

Skal vi overveje at holde forskudte valg?

 

Vi er enige om at afholde forskudt valg med virkning fra skoleåret 2024/2025.

18.25-18.40

8: Drøftelse

Samarbejde med byens foreningsliv: Hvordan bliver skolen en aktiv del af nærmiljøet?

 

Hvilke foreninger/forretninger og hvordan?

 

Foreningsfestival i ‘23

 

Foreninger

 • Gunnar (JR sender kontaktoplysninger til SL)
 • Skytterne
 • Spejderne
 • Krolf
 • Hallen
 • Motionscenter
 • Jumping fitness
 • Crossfitness
 

Erhverv (Søren - Birgitte(UU))

Kunne vi udbygge vores samarbejde med: 

 • Spar
 • REMA
 • Børnehaver
 • Castus
 • Flyvestationen
 • Plejehjem
 

Kan vi hjælpe de forskellige foreninger med at gøre dem synlige, samtidig med at vores elever kan få nogle gode oplevelser.

18.40-18.50

9: Drøftelse

Principper

Hvilke principper har vi og hvilke tager vi fat på ift. revidering?

   

Søren kommer med et udkast til de principper, som vi mangler, og arbejder videre med i fællesskab.

Det bliver ligeledes et fast punkt 2 gange årligt. 

 

Drøftelse

Forventninger til forældre.

Udvalget kommer med et udkast.

 

Dette punkt udsættes til mødet i marts, da udvalget (Julie, Ane og Søren) skal mødes inden yderligere drøftelse.

18.50-18.55

10: Orientering

Eventuelt

Alle

 • Skolefest den 23/3
  • Aktiviteter fra klasseforældreråd ift. indtjening til klasserne
  • Invitere foreninger/andre?
 • Kort drøftelse 

18.55-19.00

11: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

15/3, 2023 kl. 17-19

 
 • Princip for skole-hjem-samarbejdet og Forventninger til forældre: Udvalget kommer med et udkast.
 • Frikvarterer
 • Inde-/udeordning
 • Spisetid - hvordan og hvornår?
 • Årshjul
 • Gennemgang af principper + arbejde med de principper vi mangler.
 • Skolefoto
 • Bestyrelsens årsberetning
 • (Skoleårets planlægning)