Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Referat dusråd 24/01-2022

 

Dato, tidspunkt og sted

Dussen

Formål med mødet (beskriv)

DUS Råd: 

Deltagere

Liselotte Ottsen, Nichelas Pankoe-Rotheisen, Christine Hald Østergaard Andersen, Helene Rønnest Jørgensen, Anne Houen Larsen, Rikke Birkemose Rønnow, Julie Druestrup

Afbud

 

Referent

Nichelas

 

Information angående personalets arbejde med tonen

Vi har i personalegruppen haft fokus på, hvordan man møder børnene i øjenhøjde. Der tages afsæt i de fire værdiord, Tolerance, Respekt, Omsorg og Mod. De voksne skal være forbilleder og vise værdierne.

Strukturen i DUS

Grundet Corona kommer der ugeplan ud. Forældrene melder tilbage at både den fysiske, men også den digitale oversigt er rigtig god.

Snak om hvad der kommer til at ske fremadrettet
 1. Der skal laves introduktionsvideo
 2. Månedsplan, hvad sker der, hvor er de voksne
 3. Hvorfor laver vi det vi gør
 4. Hvad sker der i hvilke lokaler
 5. Billeder af hverdag på AULA
Tilbagemelding fra forældrene
 1. Kan mærke en positiv ændring ved medarbejdere

 2. Der mærkes en ændring i forhold til personalets tilgang. Både forældre og børn bliver mødt mere positivt.

Dusrådets opgaver
 1. Evaluerer den fortsatte proces i DUS

  1. Tonen i DUS

  2. Information til forældre

 2. Kig på traditioner i dus,

  1. Årshjul

  2. Hvad ligger i dus, skole, forældreråd

  3. Forældre og bedsteforældrekaffe

  4. Elevrådet involveres

  5. Der skal laves forskønnelses proces

  6. Referater sendes ud