Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Om os

Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på 0.- 9. årgang og ca. 50 dygtige medarbejdere. Skolen blev indviet som Vadum Centralskole tilbage i 1959 efter lukningen af den daværende Vadum Kommunes sidste landsbyskoler.

Vadum Skole er i flere omgange blevet ud - og ombygget, med klassefløj, faglokaler og DUS. Naturfagslokalerne blev renoveret i 2007, håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet i 2008 og Pædagogisk Servicecenter i 2009. I 2011 har skolen fået bevilget midler til en renovering og opdatering af læringsmiljøet. Desuden skal DUS A udvides i relation til fremtidsprognoserne, der viser den positive tendens, at børnetallet i Vadum er stigende.

Vadum Skole har en central placering i lokalbefolkningens bevidsthed. Mange af skolens nuværende forældre har selv været elever på skolen og kan således tale med deres børn om de værdier og traditioner, som skolen har haft gennem alle årene. Traditioner er godt og skaber fællesskab – dog er udvikling en naturlig og nødvendig faktor - i takt med at krav og forventninger ændres fra det omkringliggende samfund både nationalt men også globalt. På Vadum Skole arbejder vi derfor kontinuerligt med fokus på udvikling med hensyn til: Teamarbejdet, indhold og form i undervisningen, Kompetencecenteret, Trivselsforum, Pædagogisk Servicecenter etc.

I vores dagligdag her på Vadum Skole arbejder vi ud fra et helhedsbaseret barnesyn. Det betyder blandt andet, at vi lægger stor vægt på at de forskellige voksne, der har kontakt til det enkelte barn, har et tæt og velfungerende samspil. Derfor betragter vi også Vadum Skole og DUS, som én samlet institution – herigennem kan personale-grupperne drage stor nytte af hinandens forskellige faglige kompetencer i det daglige samarbejde omkring barnet. En meget synlig fordel ved at arbejde ud fra det helhedsbaserede barnesyn er desuden, at vi gennem mange år har haft, og stadig har, et godt og udbytterigt samarbejde med byens to børnehaver og den lokale afdeling af ungdomsskolen samt ungdomsklubben.

På Vadum Skole lægger vi stor vægt på skole-hjem samarbejdet, der ligeledes til stadighed er under konstruktiv udvikling. Medarbejdere og skolebestyrelse har sammen formuleret skolens fælles værdigrundlag. Vi søger konstant nye veje i vores bestræbelser på at højne og intensivere samarbejdet.

På Vadum Skole arbejder vi intenst på at tilgodese det enkelte barns behov i videst muligt omfang – ikke mindst i forhold til børn, der har særlige behov og kræver særlig opmærksomhed.  Det er skolens målsætning, at eventuelle særlige behov kortlægges så tidligt som muligt og om muligt allerede før skoleforløbet starter. Barnets lærere og pædagoger arbejder sammen med forældrene på at søge den nødvendige faglige ekspertise gennem skolens Kompetencecenter eller Trivselsforum. I arbejdet kan skolens psykolog inddrages eller andre PPR-medarbejdere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedsplejerske, skolelæge, UU -vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), SSP-medarbejder (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og Politi) eller skolens Trivselsperson.