Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde maj 2022


 

·         Et godt sted at være (tryghed, respekt, indflydelse, tolerance)

·         Et godt sted at lære (faglighed, anerkendelse, selvstændighed, kreativitet, selvværd)

·         Forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde (gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet)

·         Et godt sted at arbejde (samarbejde, kommunikation, udvikling, medindflydelse, ansvar)

·         En synlig del af lokalsamfundet (gensidig kontakt, åben- og nærhed) 

Møde (sæt kryds)

 

Teammøde

 

MED

 

Afdelingsmøde

 

Trio

 

Personalemøde

 

Skolebestyrelses

X

 

Dato og tidspunkt

10. maj 17.00-19.00

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På skolen 

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Dorte, Lisbeth, HJ

Afbud

 

Søren, Kirsten, Jeanette, Lisbeth, Lorenzo

Referent

DT/JR/YNP/YLA

  

Tid

 • Beskriv punktet
 • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
 • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 17.00- 17.05

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat

Godkendt

Pernelle

k.l. 17.05- 17.15

2. Kommende skoleår

 • Opfølgning på samtaler
 • Lukkedag i dus
 

Referat:

Der er fastansat 2 lærere - Andreas Kofod og Julie Richter, som vi allerede kender. Mange dygtige ansøgere.

Der arbejdes med fagfordelingen de kommende uger. Der bliver også udarbejdet to nye 0.klasser (pt.46 elever) i den kommende periode.  

 

Lukkedag i dus: Vi fortsætter med de nuværende lukkedage uge 28 & 29, fredag efter kristihimmelfartsdag samt mellem jul og nytår.

Henrik

kl. 17.15- 17.35


 

3. Forældrearrangementer

 
 • Forskønnelsesdag i DUS - lørdag
 • Åbning af unge område
 • Aftaler på begge arrangementer
 

Referat:

Åbning af unge området - lørdag d. 18. juni. 

Forskønnelsesdag i DUS lørdag d. 18. juni.  

Endeligt tidspunkt meldes ud snarest  

Mads Rune eller Morten Skipper inviteres

Mette (Rema) inviteres også 

RMM sørger for blomster til de håndmalede blomsterpotter.

Henrik, Nichelas

kl. 17.35- 18.05

4. Evaluering af skolefest

 • Tilbagemelding fra forældrene
 • Tilbagemelding elever 
 

Referat:

Forældretilfredshed. Gode aktiviteter, koncerter mm. God mad. Gerne lidt bedre information, men ellers godt.

Fungerede godt med pengene. 

Elever: Det var hyggeligt og eleverne giver udtryk for at de var meget tilfredse.   

 

Vi talte om forskellige forslag til næste år 

Henrik

kl. 18.05- 18.15

5. Økonomi

 • Opfølgning på årsresultatet
 

Referat:

Vi forventer fortsat at ramme en besparelse på 600.000,- i dette skoleår. Vi havde håbet på en smule mere, men en del ting er blevet dyrere i indkøb og derudover har der været brug for at udskifte forskelligt materiale på skolen.  

Henrik

kl. 18.15- 18.35

6. Endelig gennemgang af den endelige Antimobbestrategi

 

Referat:

Rettelser fra vores aften sammen med Dusrådet er nu tilføjet. Der har været et særligt fokus på forankringen - det skal ikke blot være et stykke papir - det skal være en fast del af alles hverdag på Vadum Skole

 

Skolebestyrelsen har haft den til gennemkig og havde forskellige inputs til den endelige strategi. 

Bl.a. skal der kigges på Dus-delen, det bør være endnu tydeligere hvordan der arbejdes. Layout skal være bedre, så det er mere læsevenligt. Der bør være flere ord på afsnittet omkring forebygning og forældreansvar.

 

Henrik,Tine, Nichelas og Dorte retter til næste møde  

Henrik

kl. 18.35- 18.50

7. Nyt fra 

7.1 - elevrådet

UMR - skolens klima  - fra elevperspektiv

Trivsels Topmøde - Eleverne har fået en del positive inputs til at styrke trivslen efter corona

 1. Oprydning på skolen
  1. Service fra boden ligger udenfor
  2. Oprydnings ordning - alle elever skal hjælpes ad
 2. Udeområder
  1. Serviceleder deltager til møderne efter behov
 3. Boden - fast punkt
  1. Ønske om prisskilte

7.2 - formanden

 • Link til referat på Facebook

7.3 - ledelsen 

 • Der er koloni i dus2 10.-12. juni
 • Der er overnatning i indskolingen i denne periode
 • DUS avisen er en succes for børn og forældre
 • Man vil gerne i gang med Gateway sommertur igen
 • Vi er godt i gang med fagfordelingen.
 •  

7.4 - øvrige

 • Den skriftlige eksamen er overstået
 • Mange turer nu det er muligt og det er dejligt!
 • Mellemtrinsfest i morgen 
 • UngAalborg har stort aktivitetscenter i Mou/ Kongerslev - der evt. kan lånes af skole/forældreråd mm.

Referat: 


 

Pernelle

HJ

YNP

JR

 

Evt. 

 

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde

 •