Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

August 2022

 

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 16. august 2022

Til stede: Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte, Malene, Tine, Pernille, Jeanette, Kristine, Ane, Michael, Julie, Tina, 

Afbud: Elise

 1. Velkomst, navnerunde og præsentation
 2. Valg af mødeleder og referent

Jens er mødeleder

Lisbeth og Dorte er referent

 1. Aftaler og forventningsafstemning for vores samarbejde
 • Besluttet på baggrund af forslag fra Jens om at dagsordenen udarbejdes af skoleleder og formand i samarbejde. Forslag om vejledende tidspunkter, så tiden overholdes. Dagsordenen kommer ud ca 1 uge før mødet.
 • Normalt deltager der 2 elever i de dele af mødet, der er relevant (det lægges i starten af mødet).
 • Mødedag - onsdag kl. 17.05 -19.00 (ca) resten af 2022/2023. Der er aftalt 8-10 møder årligt. 
 • Der skal være en god tone til møderne. Flertallet bestemmer.
 • Ansættelsesudvalg består af Michael, Malene, Pernille, Tine, Nichelas, Lisbeth, Lars Thybjerg, Kristine, Julie, Jeanette, Elise, Dorte, Jens

 

 1. Konstituering af bestyrelsen

Malene Jespersen valgt som formand

            Michael Kjærsgaard er valgt som næstformand

 

 1. Kort status fra skoleledelsen
 • God opstart og god energi.
 • Der startes op med Co-teaching med både lærere og pædagoger.
 • Der er en ny begivenhedsbegrænset stilling som pædagogmedhjælper 30 t. tiltrædelse hurtigst muligt. 
 • Har en lærer i huset der kan gå op i tid, hvis der kommer sygemelding.
 • Budget - skolens økonomi er drøftet. Økonomien er et opmærksomhedspunkt for skolebestyrelsen og skoleledelsen. 
 • Vi søger en, der er god til at søge fonde om “tilskud”?
 • Forældremøder om 14 dage.  

 

 1. Evt. 

Lene fortæller nyt fra boden. Forslag om skolehave med grønt til boden “Jord til bord”. 

Forældrehjælp til forskønnelse af skolen og skolens områder, samt hjælp til smagens dag i boden. 

 

 1. Gennemgang af referat samt Facebookopslag.