Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Referat dusråd 25/04-2022

 

Dato, tidspunkt og sted

25. April, 17-18 Dussen

Formål med mødet (beskriv)

DUS Råd: 

Deltagere

Liselotte Ottsen, Nichelas Pankoke-Rotheisen, Niels Mark Jensen,Christine Hald Østergaard Andersen, Elise Urhøj Nørgaard, Helene Rønnest Jørgensen, Anne Houen Larsen, Rikke Birkemose Rønnow, Julie Druestrup

Afbud

Elise, Anne, Helene

Referent

Nichelas 

Punkt

Referat

Referater

Nichelas informerer om at referater ligger på hjemmesiden. Der drøftes hvordan referatet og dusrådet bedst muligt bliver synliggjort.

Der aftales at efter, hvert møde lægges der et opslag op på facebook, for at informerer om der har været møde

Dusrådets rolle

Generelt drøftelse af hvad dusrådet kan og hvad rammerne er. der blev bl.a. drøftet.

 • Hvordan man kan repræsenterer den brede forældregruppe
 • Dusrådet blev etableret for at få et bedre samarbejde med forældrene
 • Forældre fortæller at man kan mærke der sker ændringer og forbedringer som stammer fra dusrådet
 • Bedsteforældrekaffe
 • input til arrangementer

Der aftales

 • Dusrådet forpligter sig på en årlig forskønnelsesdag
 • ca. hver 3. måned arrangerer dusrådet åbent hus i samarbejde med dussen. forældrene står for aktivitet og kage, dussen står for kaffe
 • Input til pædagogik, aktiviteter m.m
 • Hjælp og støtte til arrangementer i DUS
 • Dusrådet forpligter sig til at hjælpe med den gode fortælling omkring Vadum DUS

Der drøftes hvordan man kan holde et godt sommerarrangement eller DUS sommerfest.

Drøftelse om generelle arrangementer.

DUS skal planlægge en sommerfest i 2022 og lave et årshjul for arrangementer som dusrådet skal støtte op om.

Forskønnelsesdag

DUS laver en liste over hvad der skal laves i prioriteret rækkefølge. Fokus på puderum, de to rum ud mod degnevænget og legepladsen.

Nichelas finder en dato.

DUS-Avis

Positiv respons

Det er godt at avisen hænger tilgængelig i DUS

DUS-Avisen er i en startfase

Det skal være børnenes avis

Der kommer pædagogisk refleksioner over aktiviteter

Den skal kun sendes ud som PDF

DUS og faglighed

Nichelas orienterer kort om at punktet var sat på, fordi at en forældre gerne ville “slå et slag” for neuropædagogik efter udannelse. Nichelas fortæller at der ikke er penge til at sende den samlede pædagoggruppe på uddannelse, men at en af pædagogerne allerede har uddannelsen. 

Evt.

 • Der foreslås at dusrådet kommer i introfolderen.
 • Ønske om årshjul