Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

April 2024

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 17. april 2024, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Michael, Elise, Ane, Julie, Jeanette, Tina, Martin, Søren, Nichelas, Jens, Charlotte, Dorte

Suppleanter: Pernille, Tine

Afbud: Elise, Pernille, Tine, 

Mødeleder: Ane

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

17.00-17.05:

Orientering ved formanden - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Ane

Referat:

 • Ikke noget nyt

 

17.05-17.15:

Orientering ved skolens ledelse - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Skolens ledelse

Referat:

 • Ny multibane - hurra! 41 virksomheder fra nær- og lokalområdet har givet penge til projektet. Skolen har kun betalt for montering. Fantastisk opbakning - vi er super glade!
 • Skolebod: Far fra indskolingen har henvendt sig ift. at etablere et samarbejde: Online bestilling af sandwiches, evt. salatbar og evt. salg af div. (knækbrød, ost, smør, frugt, juice mv.). Søren undersøger, hvad vi må ift. at aktivere elever i boden.
 • Hektisk tid på året med skoleårets planlægning - meget fokus går på dette arbejde.
 • Indkøb af møbler: Vi er i gang med at indhente tilbud på køb af møbler til biblioteket, torvet ved mellemtrinnet, DUS og personalerum.

 

17.15-17.25:

Nyt fra elevrådet - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Jens, Søren og repræsentanter fra elevrådet

Referat:

 • Vi har arbejdet videre med vores fokuspunkt fra Skolestyrken
 • Vi har talt om konsekvenser for eleverne, når de ikke følger de fælles spilleregler.

 

17.25-17.35:

Opfølgning fra sidste møde - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Køleskabe i indskolingen
  • Flere forældre har henvendt sig med ønske om at beholde køleskabene i indskolingen
  • Ledelse og bestyrelsesmedlemmer har fået negative henvendelser - tonen har ikke altid været sober
  • Forældre har:
   • kontaktet skolechef
   • kontaktet Nordjyske
   • Lavet underskriftindsamling
   • Henvendt sig privat til bestyrelsen
  • Skolen oplever at bruge uforholdsmæssigt mange lærer- og pædagogtimer ift. køleskabene. Skolen oplever elever, der bliver kede af det og utrygge - dels fordi nogle oplever, at deres mad forsvinder, og at andre har rodet i deres madpakke
  • Skolen oplever at bruge uforholdsmæssigt mange lærer- og pædagogtimer på at drøfte forskellige situationer omkring køleskabene med forældre
  • Kommunikationen omkring afskaffelsen har nogle forældre oplevet som mangelfuld ift. grundlaget for beslutningen
  • Er der manglende tillid til at bestyrelsen og ledelsen har drøftet problemstillingen grundigt og gennem længere tid?
  • Flere forældre ønsker, at køleskabene skal stå inde i klassen. Dette er ikke et gangbart forslag - køleskabene larmer (lidt), og kan forstyrre enkelte elever. Desuden optager køleskabene plads i klasselokalet, hvilket er med til at gøre mulighederne for det gode læringsmiljø dårligere. Køleskabene er “visuel støj”, hvilket modarbejder skolens pædagogiske principper om struktur, overblik og tydelighed
  • Skolen kan ikke gå på kompromis med at personalet bruger tid på køleskabene
  • Skolen har ikke økonomi til indkøb af køleskabene
  • Forskellige løsningsforslag blev diskuteret
  • Vi indkalder forældrene fra indskolingen til hastemøde omkring køleskabene

 

17.35-18.00:

Dagens princip - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Søren/Nichelas

 • Princip for ro og orden

Referat:

 • Drøftet

 

18.00-18.20:

Brugertilfredshedsundersøgelse - DRØFTELSE

Ansvarlig: 

Referat:

 • Udskudt

 

18.20-18.50:

Næste skoleår: Præsentation af budget og fagfordeling - DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

Referat:

 • Udskudt

 

18.50-18.55:

Eventuelt - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Arrangement for bestyrelser den 6. og 14. maj
  Den 6. og 14. Maj afholdes forårets arrangementer for bestyrelser - sæt derfor kryds i kalenderen. Den enkelte bestyrelse deltager kun én af dagene. Invitation med program og tilmelding kommer senere.
  Den 6. maj kl. 16.30-19.00 - afholdes på Gug Skole
  Den 14. maj kl. 17.00-19.30 - afholdes på Vodskov Skole
 • Flyvende fremtid lørdag 8/6

Da arrangementet afvikles en lørdag, ser vi to muligheder for, at eleverne kan deltage: 

1. Skolen kan vælge at omlægge undervisningen for alle eller udvalgte elever på 7.-10. årgang. I 

bedes overveje at drøfte denne beslutning med skolebestyrelsen

2. Skolen kan lægge muligheden ud til klasseforældrerådene på 7.-10. årgang. De vil arrangere 

og koordinere et hyggeligt og indholdsrigt social arrangement

 • Evaluering af skolefesten

Ønske om at skolefesten også bliver evalueret i regi af elevrådet

 

18.55-19.00:

Opfølgning på dagens dagsordenspunkter - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 •  

 

Punkter til kommende møder:

 • Revidering af skolens antimobbestrategi (drøftes bl.a. i arbejdet med Skolestyrken)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (udarbejde opfordring eller princip?)
 • Data
 • Den Gode Klasse
 • Evaluering af skolefesten
 • Årsberetning