Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Trafikpolitik

Vores trafikpolitik beskriver, hvordan vi i fællesskab med forældrene ruster vores børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. En trafikpolitik sætter både fokus på trafik i undervisningen, på afviklingen af trafikken omkring skolen og på trafikvaner hos både børn og voksne.

Vores trafikpolitik omhandler regler eller forudsætninger for, hvordan vi bedst muligt sikrer, at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert og trygt omkring skolen, i og udenfor skoletiden.

Politikken angiver ligeledes, hvordan vi på Vadum Skole arbejder med færdsel, i løbet af elevernes skolegang fra børnehaveklassen til 9.klasse.

 

Til og fra skole

Vadum Skole ligger ud til Søndermarken, der er hastighedsdæmpet med bump langs det meste af vejen.

Hvis eleverne er cyklende eller gående, så vil skolepatruljen hjælpe dem over Søndermarken i tidsrummet 7.45-8.00. Vi opfordrer alle, både børn og voksne, til at krydse Søndermarken sammen med skolepatruljen. Skolepatruljen står ved de to blå pile.

Vi opfordrer til at benytte Skolepatruljens overgange, og i øvrigt følge patruljens anvisninger. 

Luftfoto. Pile ved søndermarken, der markerer hvor skolepatruljen står


Om morgenen er der standsningsforbud på Søndermarken omkring skolen. I bedes derfor benytte parkeringspladsen foran skolen (     ), hvis I blot skal sætte jeres barn af. Hvis I derimod skal bruge mere tid, opfordrer vi til, at I benytter hallens parkeringsplads (     ).

Vi opfordrer på det kraftigste til, at Degnevænget, Lollvej og Bøgevænget IKKE benyttes i tidsrummet 7.30-8.00. Dette for at undgå farlige situationer i trafikken, samt for at respektere beboernes muligheder for at køre til og fra deres matrikel.

 

Luftfoto. Orange smiley ved hallens parkeringsplads. Gul smiley ved skolens Kiss & Goodbye

 

Opfordring til forældrene

Vi opfordrer til, at jeres barn går eller cykler i skole, da det giver mindre trafik, samt en frisk start på dagen. Samtidig opfordrer vi til at I og jeres børn øver barnets vej til skolen. Dette er især vigtigt med de yngste skolebørn, så de gennem træning bliver opmærksomme på risikoen ved at færdes i trafikken, og bliver gode til at takle den. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske på, at det først er ved 12-årsalderen, at barnet er fuldstændig i stand til at opfatte trafikken på samme måde som voksne.

 

Skolen

På skolen vil vi bygge videre på de færdigheder, som børnene har tilegnet sig sammen med deres forældre. Vi håber ligeledes, at vi kan motivere flere børn til at blive selvtransporterende. Derudover vi vil forsøge at skabe forståelse for vigtigheden af brug af cykelhjelm, samt synlighed i de mørke perioder. 

Skolen er ansvarlig for, at skolepatruljen oprettes og står klar hver morgen til at hjælpe eleverne over Søndermarken. Skolen er ligeledes ansvarlig for, at skolepatruljen uddannes og klædes ordentlig på til opgaven.   

Skolen vil undervise eleverne i færdselslære.

  • I indskolingen vil vi undervise eleverne i almen færdselslære med udgangspunkt i skolens nærmiljø

    • Gåprøve afholdes i 0. – 1. klasse

  • mellemtrinnet skal eleverne arbejde hen imod cykelistprøven, som skal gennemføres i 6. klasse, i samarbejde med politiet

  • I udskolingen får eleverne besøg af ”Sikker Trafik Live” 

  • Skolen vil, når det er muligt, deltage i kampagner/undervisningsforløb omkring trafiksikkerhed og lignende.

  • Derudover vil skolens voksne tale trafiksikkerhed med eleverne, når de er på tur

 

Skolens ledelse kan rekvirere politiet til at udføre kontrol af overholdelse af færdselsreglerne omkring skolen.

 

Trafikpolitikken er godkendt af skolebestyrelsen den 24/1 2024.