Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Maj 2024

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 29. maj 2024, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Michael, Elise, Ane, Julie, Jeanette, Tina, Martin, Søren, Nichelas, Jens, Charlotte, Dorte

Suppleanter: Pernille, Tine

Afbud: Julie, Michael, Martin, Tina, Elise

Mødeleder: Ane

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

17.00-17.05:

Orientering ved formanden - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Ane

Referat:

 • Ane orienterede om arbejdet i bestyrelsen og den første tid som formand

 

17.05-17.15:

Orientering ved skolens ledelse - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Skolens ledelse

Referat:

 • Økonomi: Fortsat bedring i økonomien - fint overskud forventet for indeværende skoleår.
 • Skolebod: Vi arbejder på forskellige modeller - vi afventer svar på forespørgsler ift. regler og krav.
 • Afgangsprøver er godt i gang - eleverne er meget engagerede. Vi forsøger at finde løsninger for de elever, der har det svært.
 • Rådmand og direktør på besøg den 12/6 - de er i gang med en rundtur til samtlige skoler og dagtilbud. Vi skal bl.a. drøfte:
  • Dannelse
  • Vores arbejde med inklusion
  • Hvad bøvler og hvad lykkes vi med?
  • Stærke fællesskaber

 

17.15-17.25:

Nyt fra elevrådet - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Jens, Søren og repræsentanter fra elevrådet

Referat:

 • Vi har arbejdet videre med vores fokuspunkt fra arbejdet med Skolestyrken. 
 • Vi vil gerne synliggøre det for alle elever på skolen bl.a. v.ha. plakater eller små film.

  

17.25-17.35:

Opfølgning fra sidste møde - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Køleskabe - beslutning og fremadrettet proces
  • Der afholdes møde onsdag 29/5: Der er 3 klasser, der har valgt at fortsætte med køleskabe i indskolingen, efter det er blevet besluttet, at forældrerådene har ansvar for køleskabene. På mødet den 29/5 skal placering og antal køleskabe bl.a. drøftes.
  • Kommende 0. årgangs forældre bliver tilbudt køleskabe på samme vilkår som nuværende indskolingsklasser. Forældrerådene skal sørge for:
   • At anskaffe køleskab
   • Rengøring af køleskab
   • Håndtering af eventuelle konflikter omkring køleskab

 

17.35-17.45:

Dagens princip - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Søren/Nichelas

Referat:

 • Gennemgået, drøftes igen, inden endelig godkendelse i bestyrelsen

 

17.45-18.00:

Kommunernes Skoletrafiktest 2024 – hvad kan I gøre som skolebestyrelse? DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

 •  

Referat:

 • Vi følger rådene fra Sikker Trafik og gennemfører den anbefalede undervisning i alle tre afdelinger.
 • Skolen har en færdselskontaktlærer, som bl.a. har ansvaret for at vejlede kolleger; følge op på at der undervises i det anbefalede materiale, i de forskellige afdelinger; skolepatruljen.

 

18.00-18.30:

Næste skoleår: Præsentation af budget og fagfordeling - DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

Referat:

 • Gennemgang af næste skoleårs budget. Herunder opmærksomhedspunkter og prioriteringer. 
 • Fokus på:
  • Møbler
  • Indkøb af bøger, hvis Chromebooks ikke kan bruges
  • Yderligere indhentning af underskud
  • Timetallet fra undervisningsministeriet følges. Der er fokus på at forkorte skoledagens længde og omlægge de opsparede timer til understøttelse af elever og co-teaching
 • Drøftes igen, inden endelig godkendelse, da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig ift. antallet af fremmødte bestyrelsesmedlemmer

 

18.30-18.50:

Evaluering af skolefesten - DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

Referat:

 • Udskudt

 

18.50-18.55:

Eventuelt - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Ingen punkter

 

18.55-19.00:

Opfølgning på dagens dagsordenspunkter - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Drøftet