Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Januar 2024

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 24. januar 2024, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Elise, Jeanette, Ane (deltager online), Tina, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Charlotte, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine

Afbud

Mødeleder: Søren/ny formand

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

Dagsorden

17.00-17.15: Konstituering af bestyrelsen - drøftelse og beslutning.

Ansvarlig: Søren

Referat: 

 

17.15-17.20: Orientering ved formanden - orientering (fast punkt).

Ansvarlig: ??

Referat:

Da der netop er valgt en ny formand, bortfalder punktet.

 

17.20-17.30: Orientering ved skolens ledelse - orientering (fast punkt).

Ansvarlig: Skolens ledelse

Referat:

 • Suppleringsvalg af medarbejderrepræsentant i bestyrelsen pga. sygdom
 • Charlotte Muhlig Andersen (pædagog) indtræder for resten af skoleåret
 • Ledelsen har deltaget i læringssamtale med forvaltningen
  • Fokus på data - herunder trivselsmåling, karakterer og elevernes læringsprogression
  • Ledelsens strategiske handleplan
  • Udvikling af skole og DUS
 • Økonomi
  • Vi følger økonomien tæt og forventer fortsat et overskud for indeværende skoleår - medmindre noget uventet sker
 • Skolestyrken
  • Trivselsfremme og forebyggelse af mobning
  • Stærke fællesskaber, herunder “Det gode frikvarter”
 • Skolefest - seneste nyt
  • Musiklærerne gør børnene klar til koncerter i musiklokalet
  • Vi har lånt en hoppeborg til skolegården
  • Der er lavet aftale om levering af mad, som kan tilkøbes - vi opfordrer klassernes forældre til at mødes og spise sammen i det omfang, det er muligt. Vi overvejer spisning i “etaper”.
  • Udskolingens elever sælger sodavand, kage, chips o.lign.
  • Forældreråd kan lave aktiviteter i klasserne - evt. for at tjene penge til klassekasserne. Forældrene skal selv stå for betalingsløsning - skolen kan ikke involveres i dette.
 • Multibane
  • Økonomien er på plads, og arbejdet med etablering af banen påbegynder “snart”
 • Pilotskole ift. praksisfaglighed, herunder samarbejde med Vadum Erhvervsforening
  • Arrangement den 29/2 hos Air Transport Wing (ATW) med deltagelse af erhvervsplaymaker, ATW og borgmester.
  • Vi får gode tilbud om forskellige arrangementer “ud af huset”, som vi sender eleverne af sted til. Der er fokus på at give eleverne kendskab til forskellige brancher, og en indsigt i hvordan deres erhvervede kompetencer og færdigheder kan anvendes i arbejdslivet efter endt uddannelse.

 

17.30-17.30: Nyt fra elevrådet - orientering (fast punkt).

Ansvarlig: Jens, Søren og repræsentanter fra elevrådet.

Referat:

Velkommen til Tobias og Anders 

Lige nu arbejder vi sammen med Skolestyrken ift. Mobning. Vi har talt om, hvordan vi, som elever, og de voksne på skolen kan handle for ,at vi kan undgå mobning på skolen. Der er valgt fire fokuspunkter

 • Hente en voksen
 • Konsekvens f.eks. Time-out
 • Snakke med dem der mobber
 • Adskille dem der er i konflikt

 

17.40-18.00: Dagens princip (fast punkt) - drøftelse.

Ansvarlig: Søren/Nichelas

 • Undervisningens organisering
 • (Princip om kønsdiversitet og neurodivergens)

Referat:

Undervisningens organisering. Drøftet og godkendt. Se princippet på hjemmesiden.

Vi diskuterede, om vi skal udarbejde et princip om kønsdiversitet og neurodivergens.  Vi vælger ikke at udarbejde et princip, men i stedet 

at skrive det ind i den samlede beskrivelse af Vadum Skole.

 

18.00-18.20: Køleskabe - drøftelse.

Ansvarlig: Søren

 • Hvem har hvilket ansvar?

Referat:

Drøftet - skolen skriver ud

 

18.20-18.40: Samværspolitik - drøftelse.

Ansvarlig: Søren

Referat:

Vi drøfter samværspolitik på et kommende møde - inklusiv perspektiv fra elevrådet.

 

18.40-18.50: Trafikpolitik - drøftelse/godkendelse.

Ansvarlig: Jens

Referat:

 • Politikken opdateres på skolens hjemmeside

Drøftet og godkendt 

18.50-18.55: Eventuelt - orientering (fast punkt).

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Årsberetning skal drøftes på næste bestyrelsesmøde
 • Der ønskes drøftelse af børnenes brug af mobiltelefoner før kl. 8.00 + mobilpolitik for skole og DUS

 

18.55-19.00: Gennemgang af referat og opslag på Facebook/Aula - drøftelse.

Ansvarlig: Søren