Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Principper vedr. skole/hjemsamarbejdet

Principper vedrørende skole/hjemsamarbejdet

Forældremøder

Der skal afholdes mindst et forældremøde om året i hver klasse/hold.

På 0. årgang er der to forældremøder. Skolebestyrelsen deltager på det ene møde med at introducere den gode klasse.

Forældremøderne skal have et fagligt indhold, men også handle om mere almene forhold for det pågældende klassetrin. Møderne skal også omhandle klassens sociale miljø.

Forældremøderne skal, så vidt det er muligt, planlægges i samarbejde mellem klasse-/kontaktlæreren og forældrene, i form af forældrerådet.

Godkendt SKB, januar 2021

 

Skole/hjemsamarbejdet

Der afholdes en årlig skole/hjemsamtale på hvert klassetrin for alle elever, med følgende undtagelser.

På 0., 1., 4. og 7. årgang tilbydes der to årlige skole/hjemsamtaler. Den første skole/hjemsamtale er en trivselssamtale hvor der er fokus på elevens almindelige trivsel samt overgangen mellem afdelingerne. Denne samtale ligger først på skoleåret.

Den anden samtale har fokus på det faglige og ligger som udgangspunkt efter jul.

Deltagelse af lærere og pædagoger til skole/hjemsamtalerne aftales i august med ledelsen.

Der er mulighed for at indkalde til yderligere skole/hjemsamtaler efter behov.

Godkendt SKB, januar 2021

 

Forældreråd

Der etableres forældreråd på årets første forældremøde. 

Forældrerådets opgaver er koordinerende for aktiviteter uden for skoletiden.

Forældrerådet er samarbejdspartner med lærerne i forbindelse med forældremøderne omkring planlægningen af punkter på mødet.

Forældrerådet er ansvarlige for at der bliver afholdt den gode klasse. I 0. klasse laver skolebestyrelsen et oplæg for de nye forældre.

Forældrerådet varetager klassens klassekasse eller opsparing.

Godkendt SKB, januar 2021

 

Kommunikation mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikrer, at skolen og forældrene i samarbejde gensidigt orienteres og tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

Mål:

  • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld
  • Alle forældre og ansatte kender skolens retningslinjer for, hvem de skal kontakte i forskellige situationer og hvilke kommunikationsveje, der anvendes
  • Det er muligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns skoledag
  • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang
  • Skole og forældre er i løbende omkring forhold der er vigtige for barnets faglige, sociale og personlige udvikling, og kan dermed i samarbejde og forebygge og løse eventuelle udfordringer der kan opstå.

Godkendt SKB, januar 2021