Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Principper vedr. skole/hjemsamarbejdet

Princip vedr. skole/hjemsamarbejdet

 

Forældremøder

Der skal afholdes mindst et forældremøde om året i hver klasse. Der afholdes fælles forældremøde for alle klasser i slutningen af august/starten af september. Disse møder indkaldes fælles for de tre afdelinger, med fælles opstart, hvor ledelsen deltager.

På 0. og 4. årgang er der to møder - ét forældremøde og ét møde ifm. Den Gode Klasse.
Det er forældrerådenes ansvar at afholde Den Gode Klasse.

Forældremøderne skal have et fagligt indhold, samt omhandle klassens sociale liv

I forbindelse med planlægningen af forældremøderne, skal forældrerådet involveres.

 

Skole/hjem samtaler

På 0., 1., 4. og 7. årgang tilbydes to årlige skole-hjem-samtaler:

  • Den første skole-hjem-samtale er primært en trivselssamtale hvor der er fokus på elevens trivsel samt overgangen mellem afdelingerne. Denne samtale ligger i september/oktober.
  • Den anden samtale har primært fokus på det faglige og ligger umiddelbart efter 2. elevsamtaledag

På 2., 3., 5., 6., 8. og 9. årgang tilbydes én årlig skole-hjem-samtale:

  • Samtalen har fokus på både det faglige, såvel som det sociale. Samtalen placeres senest i slutningen af april.

Der er mulighed for at indkalde til yderligere skole-hjem-samtaler efter behov.

 

Forældreråd

Der etableres forældreråd på årets første forældremøde. 

Forældrerådets opgaver er koordinerende for aktiviteter uden for skoletiden.

Forældrerådet er samarbejdspartner med skolens personale i forbindelse med forældremøderne omkring planlægningen af mødet.

Forældrerådet er ansvarlige for at der bliver afholdt den gode klasse.

Forældrerådet varetager klassens klassekasse eller opsparing.

 

Kommunikation mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde gensidigt orienteres og tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

 

Mål:

  • Kommunikationen mellem skole og hjem opleves af alle parter som anerkendende, åben og respektfuld.
  • Forældre kontakter deres barns primære voksne (kontaktbog på Aula), hvis der opstår spørgsmål til deres barns skolegang.
  • Det er muligt for alle forældre at holde sig opdateret omkring såvel praktiske som indholdsmæssige dele af deres barns skoledag.
  • Skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 

Godkendt i Skolebestyrelsen, november 2023