Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

November 2023

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 22. november 2023, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, EliseJeanette, Ane, Tina, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, LisbethDorte

SuppleanterMartin, Pernille, Tine

Afbud: Jeanette, Pernille kommer kl. 18, Elise, Martin, Dorte, Michael, Lisbeth, Tine

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering ved formanden

Orientering

 

Malene

Ikke noget at berette

17.05-17.15

2: Orientering ved skolens ledelsen

Orientering

Jens, Nichelas, Søren

 • Opfølgning på budget
  • Vi forventer at afslutte skoleåret med et overskud, så vi barberer yderligere af gælden.
 • L-I-V
  • Vadum DUS og Skole deltog i L-I-V i Vadum Hallen den 4/11. Vi havde mange besøgende på vores stand og fik talt med mange borgere, forældre og elever. Yderligere har deltagelsen bl.a. givet netværk til byens erhvervsliv, som skolen vil forsøge at etablere et samarbejde med.
 • Samarbejde med Vadum Erhvervsforening
  • Vi arbejder på at lave en aften for erhvervsforeningen, hvor vi vil præsentere mulighederne for at samarbejde med Vadum Skole. Vi vil forsøge at lave en fed aften med indhold, som de erhvervsdrivende “ikke kan sige nej til”.
 • Klimamåling
  • Der pågår et arbejde med at udvikle en ny fælles måling af arbejdsmiljø, ledelse og trivsel, der skal erstatte klimamålingen i Aalborg Kommune. Det betyder, at der ikke kommer en Klimamåling i 2023 – næste måling vil finde sted i efteråret 2024
 • Struktur for specialundervisning i Aalborg Kommune
  • Den nuværende specialstruktur bliver omlagt, med start august 2025. Som en del af dette skal alle skoler i kommunen både arbejde med “mellemformer” og børnesyn. Begge dele er vi allerede i gang med på Vadum Skole.
 • Skolestyrken opstart
  • Koordinationsgruppen (ledelse + trivselspersoner) har afholdt opstartsmøde. Næste skridt er fælles intro for al personale - lørdag 25/11, hvor skolen afholder pædagogisk lørdag.

17.15-17.25

3: Nyt fra elevrådet

Orientering

 

 
 • 10.000 kr. til sproglokalet
 • Forskellige forslag til forbedringer
  • Elevrådet ønsker boden tilbage
 • Elevrådet har deltaget i online møde i sproglokalet, med fokus på hvordan man som elevråd kan præge hverdagen og undervisningsmiljøet på skolen
 • Skolestyrken afholdt møde med elevrådet mandag den 11/11
  • Der var fokus på elevrådets stemme ift. mobning, trivsel mm.
  • “Temperaturmåling” på hvad vi gør godt/mindre godt.
 • Mikrobølgeovn på mellemtrinnet

17.25-17.45

4: Bestyrelsens forretningsorden

Drøftelse

 

Revideret og vedtaget. 

17.45-18.05

5: Dagens princip (fast punkt)

Drøftelse

 • Skole-hjem samarbejde

Søren

Revideret og vedtaget.

Princippet kan findes på skolens hjemmeside

18.05-18.25

6: Møde med forældreråd

Drøftelse

 

Planlægning af møde med forældrerådene

 

Søren

Sættes på dagsorden på mødet i april. (17/4)

18.25-18.55

7: Skolefest

Drøftelse

 

 • Salg af div.
 • Økonomi - hvem er bank og laver pengesedler?
 • Hvordan med betalingsløsninger?

 

 

Skolebestyrelsen peger på en løsning med mobilepay og kontanter.  Derudover var der en gennemgang af de foreløbige tanker omkring skolefesten 

18.50-18.55

8: Eventuelt

Orientering

 

 
 • Drøftelse af arbejdsdag for forældre. Der aftales lørdag den 9. marts. Der kommer mere information efter nytår.

18.55-19.00

9: Gennemgang af referat og Facebookopslag

Drøftelse

 

Husk at offentliggøre referat på Aula og hjemmeside + send notifikation til forældre.

 

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

 

 
 • Revidering af skolens antimobbestrategi (Skolestyrken?)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (opfordring eller princip?)
 • Data
 • Den gode klasse.