Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Princip for ro og orden

 

 

Nærværende princip for ro og orden på Vadum Skole tager udgangspunkt i skolens værdier:

 • Et godt sted at være

 • Et godt sted at lære

 

Hvis Vadum Skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære, kræves det at skolens børn, forældre og ansatte forstår og respekterer skolens forventninger til fællesskabet.

Forventningerne defineres i skolens tre afdelinger (DUS/indskoling, mellemtrin og udskoling). Forventningerne drøftes og gennemgås med involvering af eleverne, og præsenteres for forældre på forældremøde, i starten af hvert skoleår.

Særligt skal alle udvise forståelse for værdien af at være en del af et stærkt og forpligtende fællesskab.

 

På Vadum Skole har vi den grundlæggende opfattelse, at alle gør deres bedste hver dag. Ingen har en intention om at møde i skole, for at gøre livet surt for andre.

Dette betyder, at uhensigtsmæssig adfærd skal forstås som et symptom på, at barnet har det svært.

Skolens forældre og ansatte er forpligtet på at være undersøgende og nysgerrige ift. adfærd, uanset dennes karakter.

Ligeledes forventes det, at såvel forældre som ansatte forpligter sig på at samarbejde omkring det enkelte barns trivsel og adfærd.

Dette betyder konkret:

 • Såvel forældre som ansatte er nysgerrige på de bagvedliggende årsager til uhensigtsmæssig adfærd

 • Skolens ansatte arbejder med børnene, for at få dem til at forstå skolens opfattelse af et godt sted at være og lære. Skolen sætter tydelige krav og forventninger til børnene, ift. at være en del af fællesskabet på skolen

 • Skolen involverer bestyrelse og elever ift. forståelse og implementering af skolens forventninger

 • Forældre og skole informerer hinanden, når det er nødvendigt, for forståelse af det enkelte barns trivsel

 • Forældre og skole samarbejder om at iværksætte og understøtte tiltag, for at afhjælpe eventuel mistrivsel

 • Forældre samarbejder med andre forældre - både for at understøtte trivsel for det enkelte barn såvel som trivslen i fællesskabet

 • Forældre samarbejder med andre forældre, når der opstår konflikter mellem børn

  • Tager kontakt til hinanden

  • Er nysgerrige på børnenes perspektiver og fortællinger

  • Forsøger at fastlægge en fælles forståelse af konfliktens omfang og karakter

  • Laver aftaler, som skolen bliver informeret om, så både forældre og skole kan støtte op om de aftaler, der er lavet

  • Vær iøvrigt opmærksom på skolebestyrelsens materiale ift. forældres opgaver ifm. konflikter

 

Hvis et barn får svært ved at overholde forventningerne om god opførsel i fællesskabet, forsøger skolen at afdække den uhensigtsmæssige adfærd i samarbejde med barn, forældre og eventuelle samarbejdspartnere. Ligeledes vil skole og hjem aftale hvilke tiltag der iværksættes, for at få barnet i trivsel igen - og dermed hjælpe barnet med at kunne leve op til forventningerne om god opførsel.

 

Foranstaltninger

Jf. folkeskoleloven kan skolen iværksætte foranstaltninger, for at opretholde den gode ro og orden.

Nedenstående er et uddrag af foranstaltningerne som beskrevet i Folkeskoleloven.

I finder yderligere beskrivelse på dette link.

 

 1. Eftersidning i op til en time

 2. Overførsel af eleven til anden undervisning på skolen i enkelte timer eller resten af skoledagen

 3. Omgående udelukkelse af eleven for resten af skoledagen

 4. Udelukkelse af eleven fra undervisningen i hele skoledage

 5. Overflytning af eleven til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole

 6. Overflytning af eleven til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen

 

Ovenstående foranstaltninger kan aldrig stå alene, og bringes kun i spil, ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder - og skal være rimelige ift. det, barnet har gjort.

 

Der henvises i øvrigt til skolens antimobbestrategi, som findes på skolens hjemmeside.

 

Besluttet i bestyrelsen på Vadum Skole, den 17/4, 2024