Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Princip om elevfravær og ekstraordinærfrihed

Elevfravær og ekstraordinær frihed

På Vadum Skole følger vi den kommunale handleplan for elevfravær.

Dette medfører, at alle teams og ledelse drøfter elevfravær jævnligt.

 

Samlet fravær (indenfor de sidste 100 skoledage)

 • Sygdom
 • Ekstraordinær frihed
 • Ulovligt fravær
 •  

Elever med mindst 10 % fravær inden for de seneste 100 skoledage

 • Årsagerne til fraværet kortlægges
 • Der kan samarbejdes med elev og forældre ift. kortlægning af fraværet
 • På baggrund af kortlægningen tages der kontakt til hjemmet, hvis kortlægningen af  fraværet giver grund til bekymring.
 •  

Elever med mindst 15 % fravær inden for de seneste 100 skoledage

 • Skolens tovholder ift. elevfravær bliver involveret
 • Der udarbejdes tiltag til mere stabilt fremmøde - i samarbejde med team og forældre
 • Elevens fravær drøftes på SamRum, med deltagelse af PPR
 • Skolesocialrådgiver kan inddrages ved behov
 •  

Elever med mindst 20 % fravær inden for de seneste 100 skoledage

 • Elev, forældre og andre relevante samarbejdspartnere indkaldes til møde for at følge op på tiltag og evt. aftale nye/flere tiltag
 • Eleven indstilles til PPR
 • Der sendes evt. underretning til familiegruppen

Ekstraordinær frihed

Når forældre ønsker ekstraordinær frihed for deres barn, skal skolen vurdere, om der kan bevilges ekstraordinær frihed.

Skolen skal sammenholde elevens behov for at holde fri og det afbræk, fraværet giver, i undervisningen.

 

Skolen vurderer om fraværet har negativ betydning for:

 1. Elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder
 2. Elevens motivation og læringsparathed
 3. Elevens alsidige udvikling
 4. Andre elevers tilegnelse af kundskaber og færdigheder
 5.  

Hvis fraværet har negativ betydning for ét af ovenstående parametre, kan skolen beslutte ikke at bevilge den ekstraordinære frihed.

Vælger forældrene alligevel at lade eleven holde fri, kan skolen afvise den ekstraordinære frihed, og barnet bliver således registreret med “ulovligt fravær” i stedet for.

 

Ekstraordinær frihed skal i udgangspunktet altid godkendes af skolen forud. Der kan kun bevilges ekstraordinær frihed med tilbagevirkende kraft, hvis der er tale om fravær af uventet karakter, f.eks. som følge af dødsfald eller hospitalsindlæggelse af nært familiemedlem.

 

Der kan aldrig bevilges ekstraordinær frihed med tilbagevirkende kraft ved ferieafholdelse.

 

Besluttet i bestyrelsen på Vadum Skole, den 12/6, 2024