Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Juni 2024

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 12. juni 2024, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Michael, Elise, Ane, Tine, Jeanette, Tina, Martin, Søren, Nichelas, Jens, Charlotte, Dorte

Suppleanter: Pernille

Afbud: Jeanette, Tine

Mødeleder: Ane

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

17.00-17.05:

Orientering ved formanden - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Ane

Referat:

 • Ikke noget nyt

 

17.05-17.10:

Orientering ved skolens ledelse - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Skolens ledelse

Referat:

 • Søren (skoleleder) fortæller om besøg af rådmand og skolechefen. På besøget blev der blandt andet drøftet udeområder, den nye multibane, DUS, Salus (skolens mellemform).

 

17.15-17.20:

Opfølgning fra sidste møde - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • På sidste møde var bestyrelsen ikke beslutningsdygtige. De punkter, der blev drøftet sidste gang, skal derfor besluttes på dette møde. Der bliver drøftet om mulighed for, at de punkter som skal besluttes bliver sendt ud med dagsordenen, så der kan stemmes på forhånd eller gives fuldmagt til et andet medlem.

 

17.20-17.40:

Dagens princip - DRØFTELSE (fast punkt)

Ansvarlig: Søren/Nichelas

Referat:

 • Princip for elevfravær bliver gennemgået 
  • Spørgsmål til om procedure for 15% og 20% fravær træder i kraft, hvis man allerede ved, at de første 10% er givet som ekstraordinær frihed. Det er altid en vurdering fra sag til sag, hvordan vi håndterer inddragelse af eksterne partner.  Vi skal dog reagere. 
  • Princippet bliver godkendt
 • Der gennemgås et par ændringer i trafikpolitikken
  • Spørgsmål til, om de signalskilte, som står ved Søndermarken, kan køre på timer, så det ikke er afhængigt af eleverne. Skolen undersøger om det er en mulighed.

 

17.40-18.00:

Næste skoleår: Præsentation af budget og fagfordeling - DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

Referat:

 • Gennemgang af næste skoleårs budget. Herunder opmærksomhedspunkter og prioriteringer. 
  • Fokus på:
   • Møbler
   • Indkøb af bøger, hvis Chromebooks ikke kan bruges
   • Yderligere indhentning af underskud
   • Timetallet fra undervisningsministeriet følges. Der er fokus på at forkorte skoledagens længde og omlægge de opsparede timer til understøttelse af elever og co-teaching
  • Der er en generel besparelse på skolen. Det drøftes hvordan skolen prioriterer indkøb af læringsmiljøer. Drøftelsen går på, hvad får eleverne mest ud af. 
  • Budget og fagfordeling er godkendt. Skolebestyrelsen har et ønske om, at hvis der bliver indkøbt møbler, skal der også males. 

 

18.00-18.30:

Evaluering af skolefesten - DRØFTELSE

Ansvarlig: Søren

Referat:

 • Skolefesten er blevet et kommercielt arrangement. Det skal ikke handle om penge, men mere sjov og ballade.
 • Det er ikke en sjov aften, der mangler tid til nærvær og hygge.
 • Spisningen var en hektisk oplevelse. Der sad stadig folk fra de andre klasser, da det blev ens egen tid.
  • Der behøver ikke nødvendigvis være fællesspisning
  • Spisningen kunne foregå i klasserne
 • Kunne der laves noget olympiade?
 • Skolefesten skal være for børnene!!!!
 • Konceptet skal redefineres
 • Salg af pølser, sodavand, toast, kage/kaffe mv. er helt ok.
 • Gratis aktiviteter
 • Skolen laver et udkast til en ændret skolefest. Skolen modtager rigtig gerne input fra forældrerådene. 

 

18.30-18.50:

Næste skoleår - DRØFTELSE

Ansvarlig: Alle

 • Møderække (og tidspunkt)
 • Konstituering i starten af næste skoleår
 • Internat 1/11 for pædagogisk personale
 • Form og indhold

Referat:

 • Møderække
  • Onsdage 17:30-19:30 - Første møde den 4/9, Nichelas har meldt afbud. Søren sender datoer for møderække ud inden første møde.
 • Konstituering
  • Skolebestyrelsen skal konstitueres hvert år
 • Internat
  • Skolen afholder internat d. 1.november for alt pædagogisk personale
   • Skolen har et ønske om at starte kl. 8. De påtænker at have hjemmeundervisning for 5.-9.
   • Skolen skriver ud til forældrerådene om de kan være behjælpelige med pasning af 0-4 klasse.
 • Form og indhold
  • Der skal laves en forventningsafstemning
  • Det er vigtigt med tid til at drøfte punkterne
  • Hvordan skaber vi det gode møde?
  • Det er vigtigt, at man tager ansvaret som medlem af bestyrelsen
  • Tydelighed omkring rammer og vilkår som medlem af bestyrelsen

18.50-18.55:

Eventuelt - ORIENTERING (fast punkt)

Ansvarlig: Alle

Referat:

 • Næste møde: Vi ønsker en drøftelse af de forældrevalgtes mandat ift. at træffe beslutninger på fællesskabernes vegne.