Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

November 2022Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole
Den 16. november 2022, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Kristine, Ane, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine, Tina

Afbud: Kristine, Tine, Jeanette

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

Orientering

Orientering ved formanden

Malene

Intet nyt. 

17.05-17.15

Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Michael Dollerup stopper pr. 1/12
 • Lone Frøstrup er delvis stoppet og stopper helt 22/12. Stillingen er i opslag. 
 • Sørens opstart
 • Søren refererer:

Jeg har mødt mange positive mennesker omkring mig og føler mig taget rigtig godt imod. Jeg har holdt oplæg for lærerne i dag ift. min pædagogiske tanker. Jeg arbejder pt. på at få det bedste indblik i organisationen, samtidig med at jeg deltager i forskellige møder om de ting og elevsager, som allerede ”kører”. 

 • Møde vedr. potentielle skolestartere – samarbejde med børnehaverne. Kommende skolestartere skal tilkendegive inden 5/12 om de ønsker at starte.
 • PT har vi 3 hold praktikanter, der er glade for at være her. 
 • Lene har pt hjælp i boden af en ukrainer, som er i oplæring. 
 • De ukrainske børn (5) er startet på skolen og bliver løbende sluset ud i almenklasser. 

17.15-17.25

Orientering

Nyt fra elevrådet

 
 • Lavet video til Sørens velkomst og arbejder med et årshjul. 

17.25-18.05

Drøftelse

Meddelelsesbogen

Malene og Søren

 • Få, væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling.

Minimumskrav

 • I børnehaveklasse skal kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed berøres
 • Dansk og matematik skal indgå
 • Den indeholder overvejelser om uddannelse og proces for at opnå (eventuelle) faglige krav til optagelse for elever i udskolingen.

Vadum skole

 • Mål justeres 2 gange årligt i forbindelse med hhv. elevsamtaler og skole-hjem samtaler
 • Alsidig udvikling kobles på som punkt i løbet af skoleåret 2022-2023
 • Alsidig udvikling kan både være individuelt eller mål for klassen/en gruppe elever

Drøftelse af hvordan meddelelsesbogen passer med vores skolehjemsamtaler/elevsamtalerne. Punktet drøftes på kommende bestyrelsesmøde. 

18.05-18.40

Drøftelse

Forventninger mellem skole og hjem – indledende drøftelse.

Søren

 • Kommandovej
  • Team 🡪 ledelse 🡪 bestyrelse
 • Vi skal tale hinandens børn op
 • Vi skal tale skolen op overfor vores børn
 • Vi skal have tillid til at skolen har løst de konflikter, som vores børn kommer hjem og fortæller om

Der laves et udvalg der arbejde med udarbejdelse af flow-chart/drejebog som guide til forældrene i forhold til konflikter børnene imellem. Desuden arbejdes med synligheden af en rød tråd for trivselsarbejdet, som skal være klar til implementering skoleåret 23/24 

18.40-18.50

Drøftelse

Punkter til kommende møder

Alle

 • Årshjul?
 • Forventninger til kommunikation mellem skole og hjem – hvor meget/hvor lidt? Herunder Meddelelsesbogen
  • Hvordan kan vi undgå, der bliver svaret til alle i besked tråden? Skolen kontakter Aula om mulig ændring. 
 • Tidsplan af skolehjemsamtaler i forhold til meddelsesbogen og elevsamtalerne

18.50-18.55

Orientering

Eventuelt

Alle

 • Multibane – vi skal kun selv betale ca. 20.000 kroner for montering  (inkl. Sponsorplader)  - obs på vedligeholdelsesaftale 
 • Søge Spar Nord  Fonden om graffiti med  Skolens navn og logo.
 • Vedr. skolebestyrelsens arbejde og suppleanter. 
 • JR om elevernes deltagelse i skolebestyrelsen
 • Henvendelse vedrørende skolemælk

18.55-19.00

Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle