Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

September 2023

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Ane, Tina, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine

Afbud: Jeanette, Julie, Lisbeth

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering

Orientering ved formanden

 

Malene

Intet at bemærke

17.05-17.30

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Oplæg vedr. pædagogisk praksis. 

Gennemgang og begrundelse af vores valg og prioriteter for skoleåret 23/24

 • Ansættelser (SH, TO - MC (for NH), XMJ (for JN), KM (for HG), ?? (for SH - 81 kandidater!))
 • Økonomi
 • Salus

17.30-17.40

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

 

 

Der er valgt elevråd i alle klasser. Der er lagt møderække ind før Skolebestyrelsesmøde. 

17.40-17.45

4: Drøftelse

Skærmpolitik (jf. brev fra underv  isningsministeren)

Søren

Jens

Nichelas

Ønsker bestyrelsen at udarbejde principper for skærmpolitik?

Se vedhæftede brev fra undervisningsministeren.

Vi har en god og velfungerende mobilpolitik.  Vi drøftede brug af computere i både skole og dus. 

17.45-17.55

5: Drøftelse

Trivselsarbejdet

 • Skolestyrken
 • Forventninger → konflikthåndtering

Søren

Forældremøde indskolingen 19/9 kl. 17: Julie og Ane 

Forældremøde mellemtrin+udskoling 20/9 kl. 17 og 18: Julie og Ane

 

17.55-18.25

6: Drøftelse

Trivselsmålingen

Søren

Sidste års trivselsmåling gennemgået. Der er en forbedring på godt 3% ift. den forrige måling. Vi talte om fokuspunkter og gennemgik hvordan der skal arbejdes med disse fremadrettet. 

18.25-18.40

7: Drøftelse

Budget 24-27

Søren

Der skal desværre spares de kommende år i Aalborg Kommune, og det får også betydning for os på Vadum Skole. 

Bestyrelsen ønsker at udarbejde høringssvar.

18.40-18.50

8: Drøftelse

Arbejdsdage Nichelas og Tina har et udkast.

Nichelas

Vedtaget - Der indkaldelse til to arbejdsdage.

 • 2 årlige arbejdsdage hvor skole/DUS står for at finde opgaver, der skal laves og have materiale der til.
 • Den ene af arbejdsdagene er udendørs og for hele skolen.
 • Den anden dag med fokus på de indendørs områder i DUS
 • Opgaverne på arbejdsdagene præsenteres for skolebestyrelsen, som organiserer dagen, og skriver ud til skolens resterende forældre.
 • Den ene dag er i hverdag og den anden i en weekend.

18.50-18.55

9: Orientering

Eventuelt

 

Alle

 • Næste møde rykket til tirsdag 10/10 (i stedet for onsdag 25/10)

 

18.55-19.00

10: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

 

Husk at offentliggøre referat på Aula og send notifikation til forældre.

 

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

 

 
 • Mængden af informationer på Aula
 • Revidering af skolens antimobbestrategi (Skolestyrken?)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (opfordring eller princip?)
 • Data
 • Pædagogisk indsats skoleåret 23-24 (herunder “Vi kan i fællesskab”)
 • Invitere Rasmus Greve til at holde oplæg om rammen for bestyrelsesarbejde (han kommer på næste møde)