Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Marts 2023

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Ane, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine, Tina

Afbud

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering

Orientering ved formanden

Malene

 

17.05-17.10

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Bevilling til kommende skoleår

Ansætter 1,8 lærer, min. 1 pæd

 • Ukrainske elever - status

Er udsluset endnu mere og fungerer fint. 

 • Skoleårets planlægning - proces
  • Læsebånd
  • Prioriteringer - mere PLC-tid, Salus, 
 • Inspiration fra Gandrup

Salus starter så småt op i frikvartererne fra nu - dækkes af 2 lærere. Næste skoleår bliver Salus fra 8-12. 

Mødetiden afkortes næste skoleår. 

Morgenstart 8.00 - 08.10 opstart

 • Lidt om skolefest og betaling med værdikuponer.

17.10-17.20

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

 

Eleverne ønsker at kunne låne bestik fra boden - ledelsen / Lene arbejder på en løsning.

17.20-17.50

4: Gruppedrøftelse

Forventninger til forældre.

Udvalget kommer med et udkast.

 

Julie, Ane og Søren præsenterer forslag.

Snakket om indhold og kommet med input

Snakket om layout 🙂

Det er forældrene i SKB, der har udarbejdet, formidler det for de øvrige forældre til forældremøderne i september 2023. 

Drøftes igen på møde i maj måned.

17.50-18.00

5: Drøftelse

Skolefoto

 

SKB har fået henvendelser vedr. skolefoto. 

Forslag om Photo Care - Malene indhenter tilbud. 

Kontrafej - en mulighed ? 

På dagsordenen til maj.  JR finder ud af om vi er bundet af Aalborg Skolefoto.

18.00-18.10

6: Orientering

Medlemsskab til “Skole og forældre”.

Kr. 8.000 årligt.

 

Skal besluttes inden 30/10 2023.

 

Skolebestyrelsen tjekker om det har værdi for 8000 kr - skolebestyrelsens forældre beslutter at opsige det. 

Malene og SL står for opsigelsen. 

18.10-18.20

7: Orientering

Årshjul

 

Skolen orienterer om data, læringssamtale og budget/fagfordeling for kommende skoleår på mødet i maj måned.

Den nye trivselsmåling tages op og sammenholdes med trivselsmålingen for sidste skoleår, når vi har resultatet. Forventeligt starten af det nye skoleår. 

18.20-18.30

8: Drøftelse

Forskudte valg

 

Forskudte valg træder først i kraft ved valget i 2026. 

Tina Aaby Bast indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Kristine Kiib som er udtrådt. 

18.30-18.50

9: Drøftelse

Skolebestyrelsens årsberetning

 

Forslag:

 • Årsberetning: Formanden laver et skriv om skoleårets gang, som bliver offentliggjort på Aula.
 • Bestyrelsen mødes med eksisterende og nyvalgte forældreråd umiddelbart efter forældremøderne i skoleårets opstart.

Ansættelse af skoleleder og ny skolesekretær

Udarbejdelse af Forventninger til forældresamarbejde. 

Skolebestyrelsens synlighed og rolle.

Klasseforældrerådenes rolle.

Retningslinjer og principper for Vadum Skole.

18.50-18.55

10: Orientering

Eventuelt

Alle

Møderække.

I dette skoleår er der  møder 3/5 og 14/6 (SL arrangerer afsluting - mødetid 18.00-20.00).

Ønske om at DUS1 børn kan købe mad fx i DUS2 - Nichelas undersøger med personalet, om og hvad vi evt. kan tilbyde. 

Vi er del af et donationsnetværk på brugte kontormøbler - vi fik ikke i første omgang. 

Skolefest næste uge - lidt besværlig tilgang med madbilletter, værdikuponer. Gerne flere steder man kan sidde og spise. 

DUS-råd ? Der er ikke den store interesse pt. Ønske om arbejdsdag i Dussen.

Forskønnelsesdag for hele skolen

Lån af telefon/mobil i DUS  i forbindelse med legeaftaler. YNP tager det med til personalet og vender tilbage til SKB. 

Team Rynkeby - sponsorløb. 

Mobilitetsprocessen er i gang - der er ansat en fuldtidslærer. 

18.55-19.00

11: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

3/5, 2023 kl. 17-19

 
 • Revidering af skolens antimobbestrategi
 • Principper
 • Budget, fagfordeling og kompetencedækning
 • Data
 • Pædagogisk indsats skoleåret 23-24
 • Form og indhold på bestyrelsesmøder - hvad skaber tilpas engagement?
 • Forventninger til forældre ifm. konflikter
 • DUS-råd - forskønnelse af DUS?