Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Juni 2022


 

·         Et godt sted at være (tryghed, respekt, indflydelse, tolerance)

·         Et godt sted at lære (faglighed, anerkendelse, selvstændighed, kreativitet, selvværd)

·         Forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde (gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet)

·         Et godt sted at arbejde (samarbejde, kommunikation, udvikling, medindflydelse, ansvar)

·         En synlig del af lokalsamfundet (gensidig kontakt, åben- og nærhed) 

Møde (sæt kryds)

 

Teammøde

 

MED

 

Afdelingsmøde

 

Trio

 

Personalemøde

 

Skolebestyrelses

X

 

Dato og tidspunkt

7. juni 17.00-19.00

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På skolen 

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Dorte, Lisbeth, HJ, Kirsten, Lars


 

Afbud


 

Referent

DT/JR/YNP/YLA

  

Tid

 • Beskriv punktet
 • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
 • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 17.00- 17.05

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat

Pernelle

kl. 17.05-

2. Ledelsessituationen her og nu og frem til varig ansættelse af ny skoleleder

Lars Tybjerg står for punkt 2+3

 

Referat: JR konst. skoleleder frem til der er fundet en ny.

Lars

k.l. -18.05

3. Ansættelsesproces ny skoleleder:

a.  Gennemgang af proces og forløb, se bilag

Det handler om at finde den bedst mulige skoleleder i samarbejde med Lars, vores områdechef (som i sidste ende har den afgørende stemme).

Gennemgang af proceduren.

3-4 kandidater  til 1. samtale og derefter 2 kandidater videre til 2. samtale.

b.  Nedsættelse af ansættelsesudvalg (2 ledere, 2 medarbejdere (TR for hhv. lærere og pædagoger) og ca. 4 forældrevalgte fra skolebestyrelsen.

Flere ønsker at være del af ansættelsesudvalget, men der er kun 7 pladser til forældrerepræsentanter (minimum 4 pladser) - Pernelle tager kontakt til de nye medlemmer for at høre om de er interesseret.   

c.  Input til stillingsopslag/job- og personprofil. Hvilken skolelederprofil vi kigger efter - hvad kalder Vadum Skoles behov på?

Både forældre, medarbejdere og ledelsen talte om behov og ønsker til nye skoleleder. 

d.  Fastsættelse af dato/tidspunkter:

Der er 2 modeller i spil. Vi blev hurtig enige om den ene model. Opslag d.1. august / ansøgningsfrist d. 12. september og samtaler planlagt kort derefter. Ny skoleleder klar d. 1.11 2022  

 • Udkast til stillingsopslag sendes på mail og kommentarer hentes via mail (med mindre udvalget ønsker at vi mødes fysisk)
 • Opslag offentliggøres, dato
 • Ansøgningsfrist, dato
 • Udvælgelse af ansøger til 1. samtale, dato og tidspunkt
 • 1. samtale, dato og tidspunkt
 • Test af kandidater, ca. 7 dage
 • 2. samtale, dato og tidspunkt
 • Ansættelse pr. ?
 

Referat:

Lars

kl. 18.05-

18.45


 

4. Pause m. spisning

 

Referat:

 

kl. 18.45-

18.55

5. DUS

 • Kommende skoleår
 • Lukkedag i dus, endnu en opfølgning.

Dussen må ikke holde lukket mellem jul og nytår. Der afventes afklaring på andre lukkedage og udvidet åbningstider

 • Forskønnelsesdagen

Er rykket til efter sommerferien grundet ønske fra dus-rådet

Referat:

 

Nichelas

kl. 18.55- 19.10

6. Skole

 • Kommende skoleår. Vi har, ligesom alle andre skoler i Aalborg Kommune) fået tildelt en del Co-teaching timer. Det har krævet planlægning ift. hvordan vi bedst muligt udnytter denne ressource. 
 • Fagfordeling - er på plads - info. sendes ud til børn og forældre i næste uge (fredag). 
 • Skemaer. Skemaer udarbejdes og sendes ud inden sommerferien - sidst i uge 25
 • Økonomi planlægning - Vi har lagt en plan, som ligesom sidste år indeholder en nødvendig besparelse.
 •   

Jens

kl. 19.10- 19.30

7. Nyt fra 

7.1 - elevrådet

 • Eleverne deltog ikke i dagens møde. 

7.2 - formanden

 • En snak om de sidste 4 år  - tak for et godt samarbejde, en masse gode møder og ikke mindst tak fordi I har været med til at skabe de bedst mulige rammer for vores alle børn. 

7.3 - ledelsen

 •  Ungeområdet, indvielse ønskes flyttet - Det er aftalt at skubbe indvielsen til efter sommerferien.
 • Der er mange ting/opgaver, som skal planlægges/løses anderledes eftersom vi er en leder mindre i en periode. Derudover er planlægningen af skoleåret en stor del af juni måned  

7.4 - øvrige

 

Referat: 

Pernelle

HJ

YNP

JR

kl. 19.30 19.50

8. Afsked med skolebestyrelsen

Tak for denne gang (o;

HJ

 

Evt. 

 

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde

 •