Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

December 2022Billede fjernet.

Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole

Den 14. december 2022, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Kristine, Ane, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille, Tine, Tina

Afbud: Kristine, Ane, Julie, Tina, Tine, Jens

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

Orientering

Orientering ved formanden

Malene

 

17.05-17.10

Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Ukrainske elever
  • Bevilling

Referat: De ukrainske elever er nu godt i gang med deres basisforløb hos os. De er også i gang med at blive udsluset til klasserne på deres kommende årgange. De bliver udsluset 6-7 lektioner om ugen. Det går overordnet set godt, og især pigerne på 5. og 6. årgang kommunikerer meget med deres klassekammerater via telefon og Google translate.

Søren er opmærksom på bevillingen til basisholdet. Vi har fået bevilling til en fuld lærerstilling i ½ år, men kommer muligvis til at bruge lidt flere timer, end de bevilgede.

 • Lærerstilling

Vi har en begivenhedsbegrænset stilling slået op. Der er et MEGET stærkt ansøgerfelt til stillingen. Der er samtaler tirsdag den 20/12.

 • Lucia

Vi har afholdt Lucia-optog både i skole og DUS. Der var en enorm forældreopbakning i DUS om eftermiddagen og eleverne, der deltog i optoget var meget engagerede og lavede et super flot optog! Stort forældrefremmøde i DUS. 

 • Juleafslutning

Vi holder juleafslutning torsdag den 22/12 kl. 8-12. Vi har endelig mulighed for at komme i kirke igen, og der er lavet aftale med kirken om bustransport og kirkegang for de tre afdelinger.

Skolen starter igen tirsdag den 3/1 2023.

 • Økonomi - overordnet blik

Drøftet.

 • Røg/snus

Vi oplever pt. udfordringer i udskolingen med elever, der bruger snus i undervisningstiden. I dag - onsdag 14/12 - har vi ligeledes oplevet, at der er blevet røget på ét af toiletterne i udskolingen.

Søren har været rundt i samtlige udskolingsklasser, for at understrege, at snus og rygning er strengt forbudt i skoletiden.

Vi overvejer yderligere tiltag.

17.10-17.20

Orientering

Nyt fra elevrådet

 

1. Hvorfor 9. klasse ikke kan forlade skolen i pauserne, hvis forældre giver tilladelse. I forhold til sundhed, kan man også finde det sunde alternativ i Spar/Rema.

2. Mikroovn der blev ødelagt i projektugen.
Der kommer en ekstra mikroovn

3. Oprydning på faggangen - elevrådet RK er i gang med blomster i krukkerne
Opbevaringplads et andet sted, så gruppebordene kan bruges

4. Biblioteket fungerer ikke, man kan ikke låne bøger og der er så rodet at man ikke kan være dernede. Eleverne kunne godt tænke sig at man kunne sidde og lave gruppearbejde dernede, for dem som opføre sig ordentligt.

Udskolingen vil gerne have gang i biblioteket igen.
forslag om elev jobs på biblioteket, så eleverne kan hjælpe med det gode læringsmiljø.

17.20-17.40

Drøftelse

Udeordning i udskolingen?

JR

Ønske fra lærerne (og eleverne)

 • 9. klasserne får lov til at forlade skolens område i pauser - de må gerne gå i Spar.
 • Vi gør noget ekstra ud af udskolingens inde-arealer (7. og 8. årgang):
  • Bordtennisbord
  • Mulighed for at spille kort inde
  • Vælge, om de vil være inde eller ude
 

Vi involverer eleverne gennem elevrådet.

 

Skolebestyrelsen bakker op om at 9. klasse godt må gå ned og handle, så længe de kan opfører sig ordentligt.

Forslag om at elevrådet laver aftale med nuværende 9. klasse om regler og laver en prøveperiode.

17.40-18.00

Drøftelse

Tidsplan for skole-hjem-samtaler

 • Ift. meddelelsesbogen
 • Ift. elevsamtaler
 • Ift. skoleforløb generelt

SL

 • Elevsamtaledag ultimo september + fokuspunkter i meddelelsesbogen
 • Elevsamtaledag februar/marts + fokuspunkter i meddelelsesbogen
 • Skole-hjem-samtaler: Drøftes i afdelinger…

Ønske fra yngste afdeling om at skolehjemsamtalen ligger efter 2. samtaledag.

Forslag om at det ligger efter terminsprøverne

18.00-18.30

Drøftelse

Årshjul - ledelsen kommer med udkast

Alle

Gennemgået med tilføjelser.

Årshjulet bliver sendt ud med dagsordenen hver gang.

18.30-18.50

Ansættelser

Hvordan vil bestyrelsen gerne involveres?

 

Begivenhedsbegrænset lærerstilling opslået pt.

SL

Der er ikke et ønske om at være med når der ansættes tidsbegrænset  stillinger.

Der plejer at sidde to bestyrelsesrepræsentanter med.

Det besluttes at der sidder to forældre med til ansættelse af fast personale. Skoleleder kontakter bestyrelsen og finder to repræsentanter. 

18.50-18.55

Orientering

Eventuelt

Alle

 • Boden
  • Skoleleder orienterer om drift af bod og får input fra bestyrelsen. 

18.55-19.00

Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

25/1-2023 kl 17-19

 
 • Bestyrelsens årsberetning
 • Boden
 • Suppleanter med til møder eller ej?
  • Forskudte valg?
 • Samarbejde med byens foreningsliv
 • Spisning og inde-udeordning