Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde januar 2022

 

·         Et godt sted at være (tryghed, respekt, indflydelse, tolerance)

·         Et godt sted at lære (faglighed, anerkendelse, selvstændighed, kreativitet, selvværd)

·         Forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde (gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet)

·         Et godt sted at arbejde (samarbejde, kommunikation, udvikling, medindflydelse, ansvar)

·         En synlig del af lokalsamfundet (gensidig kontakt, åben- og nærhed)


 

Møde (sæt kryds)

 

Teammøde

 

MED

 

Afdelingsmøde

 

Trio

 

Personalemøde

 

Skolebestyrelses

X

 

Dato og tidspunkt

25. januar 17.00-19.00

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På skolen

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Kirsten, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Dorte, Lisbeth

Afbud

 

Referent

DT/JR/YNP/YLA


 

Tid

 • Beskriv punktet
 • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
 • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 17.00- 17.05

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Vedtaget

Pernelle

k.l. 17.05- 17.25

2. Drøftelser omkring timefordeling

 • Læsebånd
 • Valgfag
 • Skoledagens længde 
 

Referat:

 • reducere mængden af H/D-timer på 7. årgang og øge antallet af valgfagstimer. SKB har ingen kommentarer
 • konvertering af timer i indskolingen til 2-lærer. SKB har ingen kommentarer så det arbejder vi videre med. 
 • Læsebånd bliver lige nu diskuteret i afdelingerne. Skolen arbejder med hvad det skal indeholde fremadrettet. 

Henrik/ Nichelas

kl. 17.25- 17.40


 

3. Økonomi gennemgang - kort

 

Vi er på vej i den rigtige retning, vi overholder det planlagte budget og rammer den besparelse, som vi havde håbet på.

 

Vi har modtaget et tilbud/ønske fra Vodskov Skole om muligheden for, at vores bod kan levere mad til skolen, så de kan leve op måltidspolitikken. Vi arbejder videre og afholder møder med forvaltning og skolebestyrelsen (Vodskov Skole)

 

Vi håber, at det falder på plads inden næste møde

Henrik

kl. 18.00-

18.40

4. Klimamåling gennemgang

 

Referat: 

 

Gennemgang af klimamåling. 

 

De 4 ledere giver tilbagemelding til SKB efter gennemgang med personale. Klimamålingen sendes til SKB 

Henrik, Jens, Nichelas

kl. 18.40- 19.00

6. Nyt fra 

 

6.1 - elevrådet

Der er afholdt 2 møder - positiv tilbagemelding på onlineundervisningen.  Træt af at være opdelt i frikvartererne. Glad for boden og har afleveret ønsker til retter. 

 

6.2 - formanden

Henvendelse fra Morten Thiessen (ny rådmand). 

Henvendelse fra Skole og Samfund om kommende skolebestyrelsesvalg (skal være afsluttet 2. maj) og hvordan vi får nye med… Forslag om videoer fra nuværende medlemmer.

Møde med DUS-råd i går. Der er sat tiltag i gang i samarbejde med DUS-rådet.

 

6.3 - ledelsen

 • Tilbagemelding på henvendelse DUS fra sidst
 • Co-teaching kommende skoleår
 • Tag på ungeområdet, kun 2 år forsinket… 
 • Corona har presset vikardækningen.. 

6.4 - øvrige

 

Referat: 

Pernelle

HJ

YNP

JR

 

Evt. 

Referater fra SKB skal være tilgængelige på skolens hjemmeside. 

 

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde

 • Timefordelingsplan
 • APV, herunder klimamåling