Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsesmøde marts 2022

 

·         Et godt sted at være (tryghed, respekt, indflydelse, tolerance)

·         Et godt sted at lære (faglighed, anerkendelse, selvstændighed, kreativitet, selvværd)

·         Forpligtende og ligeværdigt forældresamarbejde (gensidig tillid, ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet)

·         Et godt sted at arbejde (samarbejde, kommunikation, udvikling, medindflydelse, ansvar)

·         En synlig del af lokalsamfundet (gensidig kontakt, åben- og nærhed)


 

Møde (sæt kryds)

 

Teammøde

 

MED

 

Afdelingsmøde

 

Trio

 

Personalemøde

 

Skolebestyrelses

X

 

Dato og tidspunkt

8. marts 17.00-19.15

Formål med mødet (beskriv)

SKB møde

Mødeform (GoogleMeet, walk ‘n talk, lokale)

På skolen

Deltagere

Pernelle, Pernille, Søren, Kirsten, Karin, Tine, Malene, Jeanette, Michael, Henrik, Jens, Nichelas, Dorte, Lisbeth

Afbud

Jeanette, Kristen, Pernille, Malene, Søren

 

Eleverne ikke indbudt 

Referent

DT/JR/YNP/YLA


 

Tid

 • Beskriv punktet
 • Er punktet til beslutning, drøftelse eller orientering?
 • Hvem er ansvarlig og indleder punktet?

Ansvarlig for opfølgning, videreformidling etc.

kl. 17.00- 17.05

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Godkendt

Pernelle

k.l. 17.05- 17.25

2. Timefordelingsplan endelig gennemgang og vedtagelse

 • Ændringer
 • Læsebånd
 • Valgfag
 • Skoledagens længde 
 

Referat:

Gennemgang af lærerstillinger (+1) , pædagogstillinger (+½) og timeantal for de enkelte klasser. 

Henrik/ Nichelas

kl. 17.25- 18.25


 

3. Skolebestyrelsesvalg

 • Der er nu skolebestyrelsesvalg og vi skal i gang med at samle kandidater til den nye bestyrelse
  • Kendte kandidater
  • Valginfo til forældre
 

På mødet laver vi sammen information til forældre omkring det at sidde i skolebestyrelsen. Hvilke emner behandler man, hvad har skolebestyrelsen af opgaver, osv.

 

Referat:

Karin, Kirsten, Søren, Pernille D træder ud. 

Valgmøde på skolen d. 21. marts 2022 kl. 17.00 - forhåbentlig med nye kandidater og “gamle” (Michael og Pernille D har meldt sig) som fortæller om arbejdet.

Film med Karin, HJ og evt. Michael filmes kl. 13.20 fredag d. 11. marts.

4. april inviteres alle kandidater til møde, om der skal være kampvalg eller fredsvalg.

 • Ungeområde (V)
 • Boden
 • Ansættelser
 • Økonomi og prioriteringer
 • Medspiller i antimobbestrategi
 • Principper
  • Trafiksikkerhed
  • Mobilpolitik
 • Etablering af udeområde
 • Fokus på afdelingerne - herunder udskolingen
 • Skolehjem samarbejdet
 • Den Gode Klasse
 • Samarbejdet med elevrådet
 • Trivselsmåling

Henrik, Pernelle

kl. 18.25-

18.35

4. Information omkring elevrådets UMR uddannelse

 

Referat: 

Skubbes til næste møde 

Elevrådet

Jens

kl. 18.35- 19.00

6. Nyt fra 

 

6.1 - elevrådet

 

6.2 - formanden

Pernille har fået materialer om et arrangement for forældrevalgte maj 2022 fra Børne Unge Forvaltningen. 

 

6.3 - ledelsen

 • Aktiviteter i DUS rådet, forår

Forskønnelsesdag indenfor i DUS

 • Indvielse af ungeområdet

 Alt byggeri er klar. Pengene fra Rema skal bruges…  Planlægges i maj (HJ sætter dato sammen med Karin og Pernille), når han har talt med Sune (Ung Aalborg) og Mette (Rema)). 

 • Etablering af støtteforening

God ide… HJ finder ud af hvordan vi gør det bedst muligt. 

6.4 - øvrige

 • Meget Coronafravær blandt elever og personale fra jul til vinterferien. 
 
 • Ændringer i 9.klassernes prøver. 
 

Referat: 

 

Trivselsdag i fredags - god oplevelse med noget på tværs af 0. - 6. årgang. 

Pernelle

HJ

YNP

JR

 

Evt. 

Karin fortæller om deltagelse  i klasseforældrerådsmøde. 

 

kl. 19.00- 19.15

7. Tilbagemelding på sagen i 1B - punktet er uden elevrådsrepræsentanterne 

Uden for referat… 

HJ

YNP

JR

 

Næste møde

 

Punkter til næste møde

 • APV, herunder klimamåling, skydes til næste møde grundet corona i februar