Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Maj 2023


Skolebestyrelsesmøde på Vadum skole
Den 24. maj 2023, kl. 17.00-19.00

 

Medlemmer: Malene, Elise, Jeanette, Ane, Michael, Julie, Tina, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dorte

Suppleanter: Martin, Pernille (skal gå 18.15), Tine

Afbud: Tine (deltager ikke fremadrettet)

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering

Orientering ved formanden

Malene

Intet at berette

17.05-17.10

2: Orientering

Orientering ved skolens ledelse

Jens, Nichelas, Søren

 • Lukket punkt
 • Skolens bod

Lukker ved skoleårets udgang. Evt. penge på bodkort bliver tilbageført. 

 • Kommentarer til skolefesten: Skriv til Søren (værdikuponer, mobile pay, skal der overhovedet være betaling af aktiviteter og ting?)

Kort snak om økonomi og indtjening til klassekasserne. 

 • Skoleårets planlægning:
  • 1. udgave af skemaer er sendt til personalet til kommentering
 • Fantastisk sidste skoledag - eleverne opførte sig rigtig godt og gav skolen en skøn dag
 • Lions Club har doneret 15.000 kroner til skolekøkkenet

Der bliver primært indkøbt nye komfurer. 

 • Der bliver lavet lidt tiltag i forhold til trafik på forpladsen mod Søndermarken.
 • Aftale med Lægehuset om, at vi må komme med elever, der har slået sig - forældre vil blive kontaktet. 

17.10-17.20

3: Orientering

Nyt fra elevrådet

Elevråd

Intet nyt.

17.20-17.35

4: Drøftelse

Forventninger til forældre.


 

Julie

Ane

Søren

Endelig version præsenteres.

Lancering?

 • Forældremøder i august/september

Præsentere “konflikt i skolen” -19. september Julie. 20. september Ane / ? . Begge dage sammen med Søren.

 • Vil bestyrelsen deltage og være med til at præsentere?

17.35-17.50

5: Drøftelse

Skolefoto

Malene

SKB har fået henvendelser vedr. skolefoto. 

Forslag om Photo Care - Malene indhenter tilbud. Virker nemt at gå til og er lidt billigere. 

Kontrafej - en mulighed. Virker lidt omstændigt. 

På dagsordenen til maj.  JR finder ud af om vi er bundet af Aalborg Skolefoto.

Bestyrelsen beslutter at vi fortsætter med Aalborg Skolefoto. 

17.50-18.05

6: Drøftelse

Skolebestyrelsen

 

- Mødekultur, (med)ansvar, indflydelse, blive hørt og den gode historie frem for rygter. 

 

Hvorfor sidder vi her?

Michael

Rasmus Greve som oplægsholder ift. skolebestyrelsens opgave?

Vi beslutter at tage imod et oplæg fra Rasmus Greve. 

18.05-18.15

7: Drøftelse

Hvad skal vi vide og reagere på ?

Hvordan skal vi tackle sager som den sidste voldsomme episode?

Michael

Bestyrelsen kan og skal ikke involvere sig i enkeltsager. Hvis bestyrelsen bliver mødt af spørgsmål fra forældre vedr. enkeltsager, skal de henvise til skolens ledelse. Hvis bestyrelsen får flere henvendelser af samme karakter, kan punktet bringes op på bestyrelsesniveau.

18.15-18.30

9: Drøftelse

Madtilbud på Vadum Skole?

 
 • Skolemad.nu?
 • Lokale samarbejdspartnere?

Søren

Som konsekvens af en dårlig økonomi i skoleboden, har vi opsagt samarbejdet med bestyreren af skoleboden. Vadum Skoles bod lukker med udgangen af indeværende skoleår. Vi når ikke at være klar med et nyt madtilbud pr. 14/8, når eleverne starter i skole igen.

Hvad ønsker bestyrelsen fremadrettet?

Skolemad.nu?

Mortens køkken 

Automat til at hente ting i .. 

Biersted Gadekøkken

Den gyldne Kringle

 

Nødløsningsbehov… 

Elevjob i boden. 

18.30-18.45

10: Drøftelse

Budget

Fagfordeling

Kompetencedækning

Søren

Skolens ledelse fremlagde budget, fagfordeling og prioriteringer for kommende skoleår.

Søren gennemgår planen for næste skoleår. 

Kan bestyrelsen godkende?

Bestyrelsen har godkendt. 

18.45-18.50

11: Drøftelse

DUS-råd?

 

(forskønnelse af DUS)

Nichelas

Dus-råd fungerede 1. år, men det har været svært 2. år. Forslag om at lukke DUS-råd. Ønske om 2 forskønnelsesdage i løbet af året gennem SKB.

Initiativet til forskønnelsesdage ligger hos Nichelas og Tina.

Besluttet at lukke DUS-rådet. 

18.50-18.55

12: Orientering

Eventuelt

Alle

Mængden af informationer på Aula - drøftes på et senere bestyrelsesmøde

Salus i musikrummet? 

30 timers barselsvikarstilling slået op

Stilling som teknisk-serviceleder slået op

God brug af multibane

Rynkeby skoleløb - tjent 35.565,40 kr. 

Stillingen som teknisk/serviceleder er slået op. 

18.55-19.00

13: Drøftelse

Gennemgang af referat og Facebookopslag

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

14/6, 2023 kl. 18-19 (efterfølgende spisning)

 

OBS: Afholdes på La Bottega, Adelgade 4, 9000 Aalborg

 
 • Mængden af informationer på Aula
 • Revidering af skolens antimobbestrategi
 • Principper
 • Data
 • Pædagogisk indsats skoleåret 23-24 (herunder “Vi kan i fællesskab”)
 • Budget 24-27
 • Køleskabe