Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

Skolebestyrelsen

På denne side kan du finde information om Vadum Skoles bestyrelse; herunder de seneste referater fra skolebestyrelsesmøder, principper udarbejdet af skolebestyrelsen mv.

Ønsker man ældre referater tilsendt, kan man skrive til skolens mailadresse: vadumskole@aalborg.dk

 

Generel beskrivelse af skolebestyrelser:

I skolebestyrelserne er der fem eller syv forældrerepræsentanter. Herudover er der to elever og repræsentanter for lærere og andre medarbejdere.
Hvis du har et barn, der enten skal begynde eller går på skolen, kan du stille op som forældrerepræsentant. Du behøver ikke at have faglig forstand på skoleforhold for at stille op.

Repræsentanter for forældre bliver valgt for fire år ad gangen, mens elev- og medarbejderrepræsentanter som regel kun bliver valgt for ét år ad gangen.

Skolebestyrelsens opgaver:

Skolebestyrelsen beslutter bl.a. principperne for:

  • hvordan undervisningen organiseres, fx elevernes timetal på hvert klassetrin, udbuddet af valgfag, specialundervisning mm.
  • samarbejdet mellem skole og hjem, hvor mange forældremøder skolen skal holde mm.
  • arbejdets fordeling mellem lærerne, fx spørgsmålet om, hvem der skal være klasselærere
  • fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, praktik etc.

Derudover skal bestyrelsen godkende skolens budget og de forslag til undervisningsmidler, som skolen kommer med. Opgaverne kan variere fra bestyrelse til bestyrelse, og kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilføje nogle opgaver, der ikke er nævnt her.