Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Vadum Skole - et godt sted at være
Mobil menu

December 2023

Medlemmer: Malene, EliseJeanette, Ane, Tina, Michael, Julie, Søren, Nichelas, Jens, Lisbeth, Dortee

SuppleanterMartin, Pernille, Tine

Afbud: Lisbeth, Elise, Jeanette, Pernille kommer kl. 18.15, Martin

Mødeleder: Malene

Ordstyrer: Søren

Referent: Dorte/Jens/Nichelas

Dagsorden

Tid

Punkt

Ansvarlig

Drøftelse/beslutning

17.00-17.05

1: Orientering ved formanden

Orientering

 

Malene

Formanden ønsker alle en glædelig jul 

17.05-17.15

2: Orientering ved skolens ledelsen

Orientering

Jens, Nichelas, Søren

 • Opfølgning på budget
 • Procedure ved elevfravær
  • 10%: Teamet/Tijana
  • 15%: Orientering på SamRum - processen må dog ikke forsinkes!
   • Skriftlig + telefonisk advarsel til hjemmet.
  • 20%: Underretning (med mindre der er somatisk sygdom eller meget ekstraordinær frihed - godkendt af skolen).
  • Ulovligt fravær over 15% i kvartalet udløser fortsat en underretning.
   • Fortsat advarsel hjem, når eleven har 10% ulovligt fravær.
 • Dejlig julemåned
  • Oppyntninger i klasserne
  • Julemorgensamlinger
  • Juleafslutning i kirken den 20/12

17.15-17.25

3: Nyt fra elevrådet

Orientering

 

 
 • Velkommen til Magnus
 • Skolestyrken arbejder aktivt med elevrådet og at de har en stemme ind i arbejdet med mobning. 
 • problemer med at gå i bad efter idræt allerede fra indskolingen
 • elevrådet er enige om at arbejde videre med “hvis vi fortæller de voksne, at der er mobning i skolen, så stopper det”.
 • elevrådet opfordrer til respekt og accepterer et STOP. Konsekvenser i form af kontakt til hjem og evt. samtale med ledelsen. 

 

17.25-17.55

5: Dagens princip (fast punkt)

Drøftelse

 • Undervisningens organisering

Søren

Princippet for undervisningens organisering. 

Elevers færdsel på cykel i skole og DUS-tiden

Meddelelsesbogen som erstatning for elevplaner

Fælles arrangementer

Praktik, lejrskole, Ekskursioner

Den åbne skole

Fritagelse, vikardækning, 

 

Det reviderede princip ligger på skolens hjemmeside.

17.55-18.20

6: Kønsdiversitet

Drøftelse

 

Ane

Diskussion i gruppe omkring diversitet generelt - køn, race, identitet, neurotypisk mm. 

 

Skoleleder laver skriv og sender det ud og vi snakker videre ift. at udarbejde princip på næste møde 24. januar 2024. 

18.20-18.35

7: Forretningsorden og sygdom

Drøftelse

Forretningsorden

 

 

Forretningsordenen er opdateret. 

18.35-18.50

8: Revideret styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes skoler

Drøftelse

 

 

Skoleleder gennemgår ændringerne 

Skolebestyrelsen ønsker ikke at sende udtalelse

18.50-18.55

8: Eventuelt

Orientering

 

 

AllSkills - fokus på praksisfaglighed. Vi er pilotskole.

18.55-19.00

9: Gennemgang af referat og Facebookopslag

Drøftelse

 

Husk at offentliggøre referat på Aula og send notifikation til forældre.

 

Alle

 
 

Punkter til kommende møder

 

Næste møde:

 

 
 • Revidering af skolens antimobbestrategi (Skolestyrken?)
 • Principper
  • Devicedag i DUS (opfordring eller princip?)
  • Princip for kønsnormer
 • Data
 • Den gode klasse